Η νέα δομή φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που εγκαινιάστηκε σήμερα στη Σάμο αναπτύσσεται σε έκταση 154 στρεμμάτων ωφέλιμου χώρου στη θέση “Ζερβού” Μυτιληνιών, του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το χρονικό της κατασκευής της δομής, που περιλαμβάνει πολλά εναέρια πλάνα:

Η δομή είναι δυναμικότητας 3.000 φιλοξενούμενων, η οποία αναλύεται ως εξής:

1.560 άτομα γενικός πληθυσμός

240 ασυνόδευτα ανήλικα

240 ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες

960 στο ΠΡΟΚΕΚΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών).

Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η νέα αυτή δομή περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές, που την καθιστούν μία ασφαλή, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων, αλλά και εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτήν.

Το έργο κατασκευής της νέας δομής ανατέθηκε στην κατασκευαστική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., τον Οκτώβριο του 2020, έπειτα από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο εκδήλωσαν συμμετοχή όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής ανήλθε σε περίπου 38 εκ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το προφίλ της νέας δομής

Συνοπτικά, οι επιχειρησιακές καινοτομίες οργάνωσης της δομής, οι οποίες στόχο έχουν την ασφαλή διαμονή των ωφελούμενων, αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού είναι:

Η οργάνωση δομής σε γειτονιές/ διακριτούς χώρους.

Διακριτοί χώροι φιλοξενίας / γειτονιές για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως ασυνόδευτα ανήλικα/ μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χώρος φιλοξενίας γενικού πληθυσμού, νέων αφίξεων και χώρος καραντίνας.

Σε κάθε γειτονιά λειτουργούν:

Χώροι εστιατορίων με πρόσθετη χρήση ως χώροι κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και χώροι διανομής μη εδώδιμων αγαθών

Χώροι άθλησης

Χώροι αναψυχής – παιδικές χαρές

Κοινόχρηστα πλυντήρια

Κοινόχρηστες κουζίνες

Κυλικεία για κάλυψη αναγκών

Πολλαπλοί χώροι διοίκησης και στέγασης υπηρεσιών όπως ιατρεία, σχολικές αίθουσες και γραφείο ψυχοκοινωνικών και νομικών υπηρεσιών.

Χώροι πρασίνου καλύπτουν το 25% των συνολικών χώρων της δομής, ενώ όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι κλιματιζόμενοι (διαμονής και διοίκησης).

Σύστημα ανακύκλωσης των αρδεύσιμων υδάτων που προκύπτουν από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, είτε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις τουαλέτες, είτε για την άρδευση της δομής και των περιβαλλόντων αναδασωτέων εκτάσεων.

Σύστημα πυρόσβεσης

Φύλαξη – Ασφάλεια – έλεγχος

Η νέα ΚΕΔ στη Σάμο φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία και από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης όλο το 24ωρο με παρουσία 50 ένστολων σε κάθε βάρδια.

Το σύνολο της δομής περιβάλλεται από διπλή περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, όπως τουρνικέ, μαγνητικές πύλες, x-rays, σύστημα access control δύο παραγόντων (ταυτότητα και αποτύπωμα), εξασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο από τη δομή σε όποιον το δικαιούται.

Επιπλέον, σε όλη την έκταση της δομής έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί “έξυπνο” λογισμικό, με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δίνει ειδοποιήσεις και εικόνα στο Τοπικό Κέντρο Συμβάντων, στο Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα και στα Κέντρα Ελέγχου λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. Ελληνική Αστυνομία). Επίσης, περίφραξη καθώς και τουρνικέ με καρταναγνώστες έχουν τοποθετηθεί και στις διακριτές ενότητες της δομής για την προστασία των εργαζόμενων σε αυτές, αλλά και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 14.250 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ αποτελούνται από 240 οικίσκους των 25 τ.μ., με χωρητικότητα 4 άτομα ανά οικίσκο, 7 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο και 2 των 400 τ.μ. με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο. Η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο θα γίνεται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών κριτηρίων (οικογένειες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, σοβαρά προβλήματα υγείας, έγκυες).

Παράλληλα, στη νέα δομή στη Σάμο περιλαμβάνονται:

Χώρος διαμονής ΠΡΟΚΕΚΑ (8 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 960 ατόμων).

Χώρος καραντίνας Covid-19 (37 οικίσκοι των 25 τ.μ.

Υγειονομικοί χώροι (4 οικίσκοι και 3 ισόγεια κτίρια συνολικής επιφάνειας 760 τ.μ.).

Χώροι διοίκησης (39 οικίσκοι και 18 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 3.600 τ.μ.).

Χώροι δημιουργικής απασχόλησης (17 οικίσκοι, συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ.).

Αίθουσα υπολογιστών (ένας οικίσκος 50 τ.μ.).

Εστιατόρια (8 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 2.600 τ.μ.).

Χώροι διανομής φαγητού (4 οικίσκοι των 25 τ.μ.).

Χώροι διανομής NFIs (6 οικίσκοι των 25 τ.μ.).

Χώροι καταστημάτων (16 οικίσκοι των 25 τ.μ.), των οποίων η άδεια χρήσης θα δίδεται είτε από τον τοπικό δήμο, είτε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Χώροι πλυντηρίων και κουζίνας (19 οικίσκοι των 25 τ.μ.).

Χώροι πολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Χώροι εκδηλώσεων (2 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ.).

3 παιδικές χαρές, 7 γήπεδα.

Χώροι στάθμευσης.

Τεχνικά στοιχεία

Όλα τα κτίρια είναι είτε μεταλλικές κατασκευές, είτε προκατασκευασμένα containers με πλήρη ξενοδοχειακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Για την επικοινωνία περιμετρικά αλλά και εντός της δομής, μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Στη δομή έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

Σύστημα πυρασφάλειας με μόνιμο υδροδοτικό συγκρότημα, sprinklers, σύστημα πυρασφάλειας.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της.

Σύστημα επεξεργασίας ποσίμου νερού.

Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αντλίες θερμότητας τύπου VRV.

Κλιματισμός, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας τύπου VRV & διαιρούμενου τύπου.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω WiFi σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος αυτοματισμού BMS (Building Management System).

Χρήση φωτιστικών Led σε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό.

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων τριτοβάθμιου επιπέδου.

Εξοικονόμηση νερού με επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας (grey water) σε καζανάκια και άρδευση.

Εντός της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Σάμου έχουν υλοποιηθεί γραφειακές υποδομές για περίπου 400 θέσεις εργασίας, που θα καλύψουν τις ανάγκες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Δείτε και άλλο φωτογραφικό υλικό (ΓΧΣ/MSF): 

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!