ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης ιστοσελίδας samosvoice.gr

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ατομική επιχείρηση «ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» (εφεξής η «Επιχείρηση»), που δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.samosvoice.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων μόνο εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολό τους πλήρως.

Η Επιχείρηση παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας, που αποτελεί ένα ειδησεογραφικό/ ενημερωτικό site, μια πλούσια συλλογή σελίδων, επιλογών ή / και πηγών. Επιπλέον, στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η Επιχείρηση έχει την ανέλεγκτη δυνατότητα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ιδιοκτησίας της, να καταργεί τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες ή / και να δημιουργεί καινούριες, δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Για την εν λόγω πρόσβαση η Επιχείρηση δεν υπέχει καμία ευθύνη τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής. Ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και την ελληνική νομοθεσία περί της Προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με την είσοδο του επισκέπτη / χρήστη στην Ιστοσελίδα, θα υπάρχει δυνατότητα ώστε ο επισκέπτης / χρήστης να δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό για τις τελευταίες σημαντικές ειδήσεις της Ιστοσελίδας (notifications).

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την Επιχείρηση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων αποτελούν δικής τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήσης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ιστοσελίδα είναι ένα ειδησεογραφικό / ενημερωτικό site, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών της. Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που αναρτώνται καθημερινά προκύπτουν από ειδησεογραφικό ρεπορτάζ των συντακτών και συνεργατών του.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το ίδιο το site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών / επισκεπτών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας αποτελούν μια προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη της, γενικά προς την κοινότητα των  χρηστών του internet και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή μη για συγκεκριμένες πράξεις.

Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της, με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Σημειωτέον ότι κάποιες από τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Η Επιχείρηση και η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυώνται για την ακρίβειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την Επιχείρηση. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα links, μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

«ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Αυτή η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για αυτή την Ιστοσελίδα και όχι για ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Μπορούμε να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω ιστοτόποι ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων στους οποίους συνδέουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων εκτός του παρόντος και η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη πέραν του παρόντος Ιστότοπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.