Ένα από τα πρώτα πιστοποιητικά αυθεντικότητας τροφίµων για επιχειρήσεις από το Βόρειο Αιγαίο έλαβε την Τρίτη το σαμιώτικο μοσχάτο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Αγρο-ταυτότητα” και είναι αποτέλεσμα έρευνας που αξιοποιεί τη µοριακή βιολογία και τις αναλύσεις DNA ως αδιαµφισβήτητη απόδειξη της προέλευσης της πρώτης ύλης από την οποία παρήχθησαν τα τελικά προϊόντα.

Το μοσχάτο της Σάμου, η ποικιλία µε τα χίλια αρώµατα, της οποίας το 60% εξάγεται στη Γαλλία, συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο αναλύσεων που συνδέουν τον τόπο µε το DNA της πρώτης ύλης και έτσι τα συγκεκριµένα γλυκά και µοναδικά κρασιά απέκτησαν ταυτότητα αυθεντικότητας.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δηµήτρης Σκάλκος, το μοσχάτο είναι μια ευγενής ποικιλία που απαντάται και σε άλλα µέρη της Eλλάδας, αλλά µόνο στη Σάµο εκδηλώνεται ο καλύτερος χαρακτήρας της.

Η εκδήλωση στη Μυτιλήνη έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση της Πράξης “Ταυτοποίηση Αυθεντικότητας και Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα – ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ” με διαδικτυακή συμμετοχή ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου, στην οποία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενέκρινε την χορήγηση Ταυτοτήτων Αυθεντικότητας σε περισσότερα από 140 τοπικά προϊόντα.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που πέραν όλων των άλλων δίνει την δυνατότητα στα τοπικά προϊόντα των νησιών του Βορείου Αιγαίου να προωθηθούν και να συναγωνιστούν παρόμοια σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, σημείωσε την ικανοποίηση του για την δυναμικότητα του πρωτογενή τομέα στα νησιά μας, αναφέροντας πως η Περιφέρεια συνδράμει στην προσπάθεια εξωστρέφειας και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και θα συνεχίσει να το πράττει στηρίζοντας τους παραγωγούς.

Από την δική του πλευρά ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Παναγιώτης Κουφέλος, σημείωσε πως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καινοτομεί και στον Πρωτογενή Τομέα απονέμοντας σήμα ποιότητας σε επιχειρήσεις, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά στα νησιά μας τα οποία με «διαβατήριο» το σήμα ταυτοποίησης αυθεντικότητας των προϊόντων που παράγονται στο Βόρειο Αιγαίο θα «ταξιδεύουν» πλέον στις αγορές της Ελλάδος και του Εξωτερικού.

Περισσότερα για το πρόγραμμα “Αγρο-ταυτότητα”

Το πρόγραµµα “Αγρο-ταυτότητα”, σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο ∆ρ. Βασίλη Τακαβάκογλου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου υπό τον Καθηγητή ∆ηµήτρη Σκάλκο, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Το εγχείρηµα αυτό έρχεται να επικυρώσει επιστηµονικά τον µανδύα της αυθεντικότητας που περιβάλλει ούτως ή άλλως τα προϊόντα αγροδιατροφής, ιδίως εκείνων που παράγονται από µικροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιοχές της Ελλάδας µε µακρά ιστορία στην πρωτογενή παραγωγή.

Επόµενο βήµα του εγχειρήµατος θα είναι η διαµόρφωση ειδικής ετικέτας που θα στολίζει τα τελικά προϊόντα, όπως εξηγεί στην Agrenda ο καθηγητής Σκάλκος, ενώ ο ∆ρ. Τακαβάκογλου σηµειώνει τα στοιχεία που αντλούνται από την εργαστηριακή ανάλυση των προϊόντων, βάσει των στοιχείων που µαρτυρά το DNA τους, αποδεικνύεται πως:

Το προϊόν παράγεται στο Βόρειο Αιγαίο από επιχείρηση, που εδρεύει και λειτουργεί νόµιµα στην Περιφέρεια αυτή.

Το προϊόν πληροί µια σειρά από χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την προέλευση, την αυθεντικότητα πρώτων υλών και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όπως καθορίζονται στον Κανονισµό.

Με βάση τα κριτήρια αυτά διακρίνονται τέσσερεις κατηγορίες Ταυτότητας (STANDARD: για προϊόντα που παράγονται στο Β. Αιγαίο, GOLDEN: Τοπικά προϊόντα που αξιοποιούν τοπικές ποικιλίες/φυλές/συνταγές, PLATINUM: Προϊόντα µε αυξηµένες περιβαλλοντικές επιδόσεις και πιστοποιήσεις, και DIAMOND: Τοπικά προϊόντα που συνδυάζουν όλα τα ανωτέρω).

Η κάθε ταυτότητα συνοδεύεται από µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης καθώς και QRCODE µέσω του οποίου οι καταναλωτές συνδέονται στη διαδικτυακή εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυθεντικότητας και µπορούν να εντοπίσουν το προϊόν και την επιχείρηση παραγωγής καθώς και να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της Ταυτότητας.

∆ιαβατήριο για την καταπολέµηση ακόµα και αθέµιτων πρακτικών στην αγορά

«Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια το εγχείρηµα αυτό, στο οποίο συµµετέχουν 45 επιχειρήσεις. Πιστοποιούµε τα τοπικά µας προϊόντα ως προς την αυθεντικότητά τους και τους δίνουµε µια υπεραξία. Το κόστος για τις επιχειρήσεις περιορίζεται σε ένα συµβολικό κόστος εγγραφής, ενώ µε αυτό το διαβατήριο µπορούµε να καταπολεµήσουµε ακόµα και αθέµιτες πρακτικές» εξηγεί από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Αιγαίου, Πανάγος Κουφέλος, αναλαµβάνοντας τον απαιτητικό ρόλο των ελέγχων και του αδιάβλητου της διαδικασίας πιστοποίησης. Αυτό που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι η διαµόρφωση βάσης δεδοµένων µε καταγραφή των περισσότερων πρώτων υλών, όπως ποικιλίες σιτηρών, µετρήσεις γάλακτος, ποικιλίες αρωµατικών φυτών, οι οποίες αξιοποιούνται από εταιρείες µεταποίησης τροφίµων της Περιφέρειας.

Δύο βήματα μπροστά στη μετά Covid εποχή η Αγροταυτότητα

Το οικοσύστηµα της Αγροταυτότητας φαίνεται ότι βγαίνει µπροστά από τις υφιστάµενες ενδείξεις εντοπιότητας που έχουν θεσµοθετηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγοντας σύγχρονες επιστηµονικές αναλύσεις και διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον συνεργειών ανάµεσα στις επιχειρήσεις νησιών Βορείου Αιγαίου, τους παραγωγούς και τις πανεπιστηµιακές δοµές.

Πριν από τρία περίπου χρόνια, ο νυν καθηγητής του τµήµατος Χηµείας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ∆ηµήτρης Σκάλκος, εργαζόταν στο τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Βορείου Αιγαίου, το οποίο ανέλαβε σηµαντικό ρόλο στην εκπόνηση του εγχειρήµατος. Ο ίδιος τότε συνέλεξε τα προϊόντα που διαµορφώνουν τη σηµερινή βάση δεδοµένων του προγράµµατος νησί προς νησί, αναλαµβάνοντας παράλληλα την εκπαίδευση των εταιρειών. Όπως αναφέρει στην Agrenda, το πρόγραµµα αυτό αναµένεται να δώσει αξιόλογο εµπορικό εκτόπισµα στα προϊόντα των εταιρειών που µπορούν να στηρίξουν µε το παραγωγικό µοντέλο που εφαρµόζουν την πιστοποίηση αυθεντικότητας. «Το πρόγραµµα θα έχει συνέχεια. Το σήµα αυθεντικότητας έχει χαρακτηριστικά ιχνηλασιµότητας και ταυτοποίησης, δύο µεταβλητές που θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη µετά covid εποχή, όπως ήδη αποτυπώνεται σε σχετικές επιστηµονικές µελέτες για τον κλάδο του τροφίµου» εξηγεί ο ίδιος.

Συγκεκριµένα, η Αγροταυτότητα ανέπτυξε ένα καινοτόµο µοντέλο για την αξιολόγηση της αυθεντικότητας των προϊόντων αγροδιατροφής µε τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες επιστηµονικές µεθόδους για τον προσδιορισµό:

– Γενετικών χαρακτηριστικών

– Ισοτοπικού αποτυπώµατος και

– Μικροβιακού προφίλ

Με απλά λόγια δείχνει “Τι παράγεται, πού παράγεται και ποια ειδικά χαρακτηριστικά διαθέτει” σύµφωνα µε τον έτερο εµπνευστή του εγχειρήµατος ∆ρ. Βασίλη Τακαβάκογλου. Επιπλέον το σύστηµα της Αγροταυτότητας χαρτογραφεί την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων σε Βόρειο Αιγαίο και Κύπρο µέσα από την εν λόγω βάση ως προς τα χαρακτηριστικά αυθεντικότητας.

Πηγή: Agronews.gr

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!