Οι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποζημίωσης λόγω προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00.

Δικαιούχοι είναι οι αλιείς που αποδεικνύουν αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι αλιείς μπορούν να επιδοτηθούν για το χρονικό διάστημα που δεν άσκησαν αλιευτική δραστηριότητα (90 ημέρες αθροιστικά) για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 και για κάθε σκάφος.

Όπως ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητες και στον πρωτογενή τομέα, Πανάγος Κουφέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν και με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου στο τηλ. 2251046667 εσωτ. 106, κ. Δήμητρα Μαραγκουδάκη.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!