Να ενδιαφερθούν άμεσα και να βεβαιωθούν ότι οι ιδιοκτησίες τους δεν εντάσσονται σε δασική έκταση, ώστε να αποφύγουν μελλοντικά προβλήματα σε καταβολή ενισχύσεων κλπ καλεί τους ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων ο Ε.Ο.Σ. Σάμου, υπενθυμίζοντας στους κατόχους αγροτεμαχίων ότι αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες για τη Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους.

Ο Συνεταιρισμός, για διευκόλυνση, θα διαθέτει στα μέλη του και σε παραγωγούς που καταθέτουν μέσω αυτού αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης αποσπάσματα με συντεταγμένες των αγροτεμαχίων που έχουν δηλώσει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του Συνεταιρισμού, 22730 87510, εσωτερικό 510, και για την Ικαρία-Φούρνους στο τηλ: 22751 10232 & 6978 831503 κ. Νικόλαο Κουντούπη.