Αντιδήμαρχος του δήμου Ανατολικής Σάμου ορίστηκε τη Δευτέρα ο δημοτικός σύμβουλος, Εμμανουήλ Κιάσσος.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 59/25-01-2021 απόφαση δημάρχου, του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Επίσης ο συγκεκριμένος Αντιδήμαρχος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του θα:

– επιβλέπει και θα συντονίζει τις ενέργειες του δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών μονάδων του νομού, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα των αναλαμβανομένων δράσεων, προς όφελος της διασφάλισης της υγείας των πολιτών

– εκπροσωπεί το δήμο Ανατολικής Σάμου σε συναντήσεις / συσκέψεις, με άλλους συναρμόδιους φορείς για επιστημονικά θέματα που άπτονται θεμάτων προστασίας της δημόσιας υγείας

– εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο την ανάληψη προληπτικών δράσεων τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών προς του πολίτες

– εποπτεύει την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε χώρους αρμοδιότητας του δήμου.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!