Τρεις σταθμούς Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS – Automatic Identification System) του παγκόσμιου συστήματος εμφάνισης πλοίων, Marine Traffic, εγκατέστησε στη Σάμο το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Η τοποθέτηση των σταθμών 5012, 5094 και 6002 έγινε στο πλαίσιο της διαρκούς ποιοτικής αναβάθμισης του παραρτήματος, πάνω στο κύριο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 23 χρόνια, την έρευνα και διάσωση στην ξηρά και στη θάλασσα.

Οι τρεις σταθμοί καλύπτουν θαλάσσια περιοχή σχεδόν 11.500 km² γύρω από τη Σάμο, βοηθώντας έτσι το έργο των αρχών στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Και τα δύο σκάφη του Παραρτήματος Σάμου διαθέτουν σύστημα AIS, δίνοντας έτσι πραγματική εικόνα της κίνησής τους στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).