Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Η τοπική κοινωνία, πάντως,  ειδικά οι επιχειρηματίες, εκτιμούν πως η εξ αποστάσεως αυτή διδασκαλία, που θα απομακρύνει από φυσική παρουσία στο Καρλόβασι τους φοιτητές, πιθανότατα θα πλήξει οικονομικά την περιοχή.

Βάσει της ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του τμήματος και της αντίστοιχης εισήγησης προς την Σύγκλητο του Ιδρύματος σχετικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, καθώς και την έγκρισή της, αποφασίστηκε η εκπαιδευτική διαδικασία να υλοποιηθεί ως εξής:

• Η θεωρία και τα φροντιστήρια όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

• Το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων των τριών πρώτων ετών θα διεξαχθεί με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

• Το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του τέταρτου και πέμπτου έτους θα διεξαχθεί διά ζώσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/04.09.2020 ΚΥΑ

Ο πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου δήλωσε ότι “σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει θα διεξαχθεί απρόσκοπτα και ομαλά.

Οι διδάσκοντες και το προσωπικό του Τμήματος, βάσει και της εμπειρίας που διαθέτουν, έχουν ως στόχο τόσο τη συνέχιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όσο και την συνολικότερη υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμού τους.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά”.