Φωτογραφία αρχείου

Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια πλωτών προστατευτικών Συστημάτων (ΠΠΣ) αξίας 500.000 ευρώ με στόχο την ανάσχεση των αυξημένων προσφυγικών ροών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πραγματοποίησε πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Άμυνας.

Οι προδιαγραφές των πλωτών φραγμάτων και άλλες λεπτομέρειες περιέχονται στη σχετική προκήρυξη που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “Διαύγεια”: