Τμήμα ΙΕΚ Βοηθού Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2712/B/1-6-2022 και την υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022 απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας (ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας).

Στο Α΄ εξάμηνο εγγράφονται απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ισότιμων τίτλων. Στο Γ΄ εξάμηνο εγγράφονται οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης ειδικότητας, καθώς και οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας με απαλλαγή από τα μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και την εγγραφή στο ΙΕΚ απαραίτητα είναι:

Σχετική αίτηση

Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο)

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας (απαιτείται μόνο για μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020 (Α΄ 254).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, καθημερινά 9.00πμ έως 2.00μμ. μέχρι τέλος Ιουνίου, καθώς και στις παρακάτω εφημερίες του προσωπικού του ΔΙΕΚ: 14/7 και 28/7/2022, 11/8 και 25/8/2022 από 9.00πμ εως 1.00μμ. Διεύθυνση: Μαλαγάρι Σάμου (πρώην Μαυρογένειος Σχολή), τηλ. 22730 24500, email: teenosil@yahoo.gr

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!