Φωτογραφία αρχείου

Μεγάλος αριθμός θεμάτων που αφορούν την Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους θα συζητηθούν την Τρίτη 14 Ιουνίου, στην 22η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής της Π.Ε Σάμου θα προσέλθουν για τη συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τα νησιά του Νομού Σάμου είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:

Έγκριση παράτασης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου πέντε ατόμων και έγκριση της δαπάνης μισθοδοσίας τους για υποβολή αιτήματος παράτασης συμμετοχής στο πρόγραμμα από την ΠΕΣ (δαπάνη 71.600,00 €)

Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου, Απόστολος Βαλαμώντης.

Έγκριση παράτασης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας ενός ατόμου και έγκριση της δαπάνης μισθοδοσίας του για υποβολή αιτήματος παράτασης συμμετοχής στο πρόγραμμα από την ΠΕΣ (δαπάνη 14.870,00 €)

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου, Απόστολος Βαλαμώντης.

Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 100.089,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, για τις ανάγκες διενέργειας του 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για τα έτη 2022 και 2023 καθώς και έγκριση των όρων και των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτού.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών Περιουσίας ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Σειτανίδης.

Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφήμισης των νησιών της ΠΒΑ στις οθόνες των πλοίων της BLUE STAR FERRIES (συνολικό ποσό ύψους 2.976,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ)

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου, Αγγελική Πολυτάκη.

Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης και της διαδικασίας ανανέωσης/διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής της ΠΕ Σάμου visit.samos.gr και των social media για ένα έτος (δαπάνη 1053,00 € συμπ Φ.Π.Α.)

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου, Αγγελική Πολυτάκη.

Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικής καταχώρησης τουριστικής προβολής των νησιών της ΠΒΑ στην έκδοση TASTE & TRAVEL του περιοδικού ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, ανάρτηση banner και άρθρου στο ενημερωτικό site THE TOC και στο ειδικό αφιέρωμα ΤΑΞΙΔΙ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ της Εφημερίδας των Συντακτών (συνολικό ποσό ύψους 6.820,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ).

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου, Αγγελική Πολυτάκη.

Έγκριση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη Γεωτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας έτους 2022.

Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Κατσικογιάννης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου για δύο (2) χρόνια από 1/7/2022 έως 30/6/2024.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΗΡΑΙΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ)» προϋπολογισμού 1.650.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και συνέχισης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ – ΧΩΡΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 16.420.000,00 € με τo Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΜΠΕΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 92.048,01 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού 810.000,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 155.831,25 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Έγκριση μειοδότη διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ» προϋπολογισμού 260.000,00€ με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!