Τους υπόχρεους που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητο στην περιφέρεια του δήμου Ανατολικής Σάμου καλεί η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου, να δηλώσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 τα ορθά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, ηλεκτροδοτούμενα ή μη, κτίρια και οικόπεδα, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Δήλωσης και Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων (ΤΜ) Ακινήτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου Εσωτερικών, στη σχετική διεύθυνση (https://tetragonika.govapp.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis.

Όπως εξηγεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020 (01/01/2022), μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22733 50147 – 22733 50136 – 22733 50136.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!