Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Μιχαηλίδη, σχετικά με την έλλειψη παιδοψυχίατρου, άλλων ειδικοτήτων και φαρμάκων σε υγειονομικές μονάδες στην σεισμόπληκτη Σάμο, έδωσε η αν. υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Η ερώτηση του βουλευτή Χίου, η οποία έγινε υποβλήθηκε την 1η Οκτωβριου, ανέφερε αναλυτικά:

“Το νησί της Σάμου αντιμετωπίζει, όπως και άλλα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σημαντικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των υγειονομικών του δομών. Πέραν της πίεσης που συνεπάγεται για το δημόσιο σύστημα Υγείας η πανδημία, οι υγειονομικές μονάδες του νησιού έχουν επιπροσθέτως να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από την παρουσία σημαντικού αριθμού αιτούντων άσυλο στο νησί, αλλά και των συνεπειών του μεγάλου σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων.

Η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου σε ιατρικό, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, προσωπικό κατά το τελευταίο διάστημα δεν ήταν αντίστοιχη με το μέγεθος και τη σοβαρότητα των αυξημένων αυτών υγειονομικών αναγκών. Κρίσιμες ελλείψεις της τρέχουσας περιόδου καταγράφονται στις ειδικότητες των Ωτορινολαρυγγολόγου και του Οφθαλμιάτρου.

Επιπροσθέτως, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στο Νοσοκομείο έλλειψη ογκολογικών φαρμάκων, όπως και μονοκλωνικών αντισωμάτων, με αποτέλεσμα ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, αλλά και ρευματολογικοί ασθενείς που κάνουν ενδοφλέβια θεραπεία, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν στη Σάμο και να απαιτείται η μετάβασή τους σε μονάδες της Αττικής.

Πλέον των ελλείψεων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Σάμου, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) Σάμου, το οποίο λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Νοσοκομείου. Το ΚΨΥ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα υποστελέχωσης σε διάφορες ειδικότητες (Λογοθεραπευτές, Ψυχίατροι), ιδιαίτερα κρίσιμη όμως είναι η έλλειψη Παιδοψυχιάτρου, καθώς και οι δύο προβλεπόμενες θέσεις αυτής της ειδικότητας παραμένουν κενές.

Η έλλειψη αυτή συνιστά σοβαρή αδυναμία του δημόσιου συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες παροχής ψυχιατρικής στήριξης και παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους της Σάμου, ανάγκες μάλιστα οι οποίες ενισχύθηκαν και οξύνθηκαν ως συνέπεια του σεισμού. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της έλλειψης Παιδοψυχιάτρου στη Σάμο έχει επανειλημμένως και μετ’ επιτάσεως τεθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από σωματεία και μεμονωμένους πολίτες του νησιού, χωρίς όμως οποιαδήποτε απάντηση από την κυβέρνηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρών στο Νοσοκομείο Σάμου; Ειδικότερα, προτίθεται να προκηρύξει θέσεις Οφθαλμιάτρου και Ωτορινολαρυγγολόγου;

– Γιατί το Νοσοκομείο Σάμου δεν προμηθεύεται τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για τις εξειδικευμένες θεραπείες ογκολογικών και ρευματολογικών ασθενών;

– Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει την έλλειψη Παιδοψυχιάτρου στο νησί της Σάμου; Ειδικότερα, προτίθεται να προκηρύξει θέσεις αυτής της ειδικότητας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του νησιού;”

Η απάντηση της αν. υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα:

Απαντώντας στην με αρ. 9457/1-10-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη, με θέμα «Έλλειψη Παιδοψυχιάτρου, άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και φαρμάκων σε υγειονομικές μονάδες της σεισμόπληκτης Σάμου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. εάν πρόκειται για θέσεις των μονάδων υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Τα αιτήματα υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας από τις Υ.Πε.

Συγκεκριμένα για το Γ.Ν. Σάμου, έχουν δοθεί οι παρακάτω θέσεις:

Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής, η οποία απέβη άγονη και δόθηκε εκ νέου έγκριση για προκήρυξη.

Δύο (2) θέσεις Ψυχιατρικής (Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’), μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας και μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ΩΡΛ, για τις οποίες η διαδικασία διορισμού των ιατρών έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ψυχιατρικής, Παιδιατρικής, μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ΩΡΛ, οι οποίες απέβησαν άγονες.

Με την δεύτερη έγκριση για το έτος 2021 έχουν προκηρυχθεί μία (1) θέση Επιμελητή Α’ Γαστρεντερολογίας και μία (1) θέση Επιμελητή Α’ ΩΡΛ, για τις οποίες η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε στις 7-10-2021.

Στο Γ.Ν. Σάμου:

1. Η οργανική θέση ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Οφθαλμιάτρου είναι μονήρης και η ιατρός που κατέχει τη θέση αυτή βρίσκεται σε νόμιμη άδεια. Έχει γίνει αίτημα πρόσληψης επικουρικού ιατρού οφθαλμιάτρου και δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Σχετικά με την οργανική θέση ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας ΩΡΛ, προκηρύχθηκε η θέση το έτος 2020, η ιατρός προσλήφθηκε στις 03-02-2021 και εν συνεχεία παραιτήθηκε στις 02-06-2021, λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Η θέση προκηρύχθηκε εκ νέου τον Σεπτέμβριο 2021 με την με αριθμό 14582/14-09-2021 προκήρυξη και αναμένεται η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης.

2. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου δεν λειτουργεί Ογκολογικό Τμήμα αλλά έχει παραχωρηθεί από τον Ελληνικό Στρατό ιατρός Παθολόγος που καλύπτει τις θεραπείες ασθενών.

Κατά το τρέχον έτος, λόγω της πανδημίας που επικρατεί αλλά και των νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών του Γ.Ν. Σάμου, στους χώρους αυτούς, υπήρξε αντίστοιχα αύξηση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτά τα ιδιαίτερα φάρμακα. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Γ.Ν. Σάμου απέστειλε εγκαίρως σχετικά έγγραφα για την άμεση αύξηση του Προϋπολογισμού 2021 στον Φορέα του. Η εν λόγω αύξηση έγινε πριν από λίγες μέρες και είναι στη διαδικασία έγκρισης, μετά την αποστολή εκ μέρους της Διοίκησης του Νοσοκομείου των σχετικών δικαιολογητικών.

Οι ασθενείς που μετακινήθηκαν σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας για να λάβουν ακριβά σκευάσματα, για μία τουλάχιστον φορά, δεν ξεπερνούσαν τους δώδεκα (12).

Συνεπώς, το ως άνω ζήτημα είναι υπό διευθέτηση. Οι ενέργειες που έχει ήδη κάνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου με την αλλαγή του Οργανισμού του Νοσοκομείου και τη δημιουργία θέσης Παθολόγου-Ογκολόγου, εφόσον οι συνθήκες το ευνοήσουν, δημιουργηθεί Ογκολογικό Τμήμα στο Γ.Ν. Σάμου.

3. Τέλος, για τη θέση του Παιδοψυχιάτρου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, έχει ζητηθεί με την με αριθμό 10η/17-09-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σάμου (θέμα 4ο) η έγκριση της προκήρυξης της θέσης αυτής προς επίσπευση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών“.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!