ΑΓΓΕΛΙΑ

Της Εκκαθαρίστριας Κωνσταντίνας Ζωγράφου του Ιωάννη, δικηγόρου Σάμου, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου 63, με έδρα στο Νέο Καρλόβασι Σάμου, οδός Γοργύρας 1 και Θεμιστοκλή Σοφούλη, τηλ. 22730-32984, 6949542529 και e-mail: konstantinazographou@gmail.com, διορισμένης να εκτελέσει τα καθήκοντά της δυνάμει της υπ’ αρ. 47/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρλοβασίου (Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

*********************************************

Δυνάμει της υπ’ αρ. 47/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρλοβασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010 διατάχθηκε η ελεύθερη εκποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας της κ. Ευαγγελίας Διακογεωργίου του Δημητρίου και της Παγώνας – το οποίο τυγχάνει ημιτελές – και ειδικότερα:

Διατάσσεται η ελεύθερη εκποίηση της ψιλής κυριότητας ενός ισογείου κτίσματος-καταστήματος εμβαδού 38,78 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 164,00 τ.μ. κατά τον αρχικό τίτλο κτήσης και 220,10 τ.μ. μετά την αγορά όμορου ακινήτου και την συνένωση των δύο τμημάτων, στη συνοικία «Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος» στο Καρλόβασι Σάμου.

Ανήκει στην ανωτέρω Ευαγγελία Διακογεωργίου του Δημητρίου και της Παγώνας, το οποίο απέκτησε με το υπ’ αρ. 10277/1-04-1997 συμβόλαιο γονικής παροχής οικίας κατά ψιλή κυριότητα της συμβολαιογράφου Καρλοβασίου Σάμου Μαρίας Παπακωνσταντίνου-Χουβαρδά, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρλοβασίου στον τόμο 215 και με αριθμό 84, και υπ’ αρ. 3431/6-04-2006 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Καρλοβασίου Σάμου Δημητρίου Παπαργυρού, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρλοβασίου.

Ελάχιστο τίμημα για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), το οποίο δύναται είτε να καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είτε θα αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους, είτε τέλος με την πίστωση του τιμήματος υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης μεταβίβασης της κυριότητας μέχρι την εξόφληση αυτού.

Σάμος, 03/06/2021

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΟΡΓΥΡΑΣ 1 & ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ

ΝΕΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, Τ.Κ. 83200

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!