Φωτογραφία αρχείου

Δεκατρία θέματα που αφορούν την Σάμο και την Ικαρία θα συζητηθούν την Δευτέρα 14 Ιουνίου στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και ειδικά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής της Π.Ε Σάμου θα προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, για να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Σάμο και την Ικαρία είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:

– Επανάληψη στο Ορθό απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αριθμ.83/2021 έγκρισης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Σάμου στα πλαίσια εξομάλυνσης προβλημάτων που έχουν ανακύψει λόγω ακαταλληλότητας σχολικών κτιρίων από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σάμου, κ. Βασίλειος Πανουράκης (22733 50401)

– Τροποποίηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αλλαγή θέσεων μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμών και Διαδικασιών Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου, κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

– Έγκριση δαπάνης απευθείας ανάθεσης δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους προς τα εξεταστικά κέντρα για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 χωρικής αρμοδιότητα ΠΕ Σάμου συνολικού ποσού 1.611,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17% και δικαιώματος προαίρεσης.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σάμου, κ. Βασίλειος Πανουράκης (22733 50401)

– Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό αριθμ. 1/2021 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021,2022.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

– Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό αριθμ. 3/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ & ΤΗΣ Π.Ε ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (2021 – 2023).

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

– Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικής καταχώρησης τουριστικής προβολής των νησιών της ΠΒΑ στο επίσημο έντυπο της Fraport INCREDIBLE GREECE – OFFICIAL AIRPORT MAGAZINE FRAPORT (συνολικό ποσό ύψους 2.728,00 € συμπ/νου ΦΠΑ).

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου, κα Αγγελική Πολυτάκη (22513 54801)

– Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικής καταχώρησης τουριστικής προβολής των νησιών της ΠΒΑ στο περιοδικό ON BLUE της BLUE STAR FERRIES (συνολικό ποσό ύψους 3.720,00 € συμπ/νου ΦΠΑ).

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου, κα Αγγελική Πολυτάκη (22513 54801)

– Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικής καταχώρησης τουριστικής προβολής των νησιών της ΠΒΑ στο περιοδικό BUSINESSNEWS MAGAZINE (συνολικό ποσό ύψους 1.860,00 € συμπ/νου ΦΠΑ).

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου, κα Αγγελική Πολυτάκη (22513 54801)

– Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ – ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΛΙΜΑ» προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση Ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.670.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Φούρνων Κορσεών για την Πράξη με τίτλο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση μειοδότη διαγωνισμού του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΣΑΜΟΞΥΛ» προϋπολογισμού 219.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης δρόμου Αεροδρόμιο – Ηραίον» εκτιμώμενης αξίας 406.135,20 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!