Φωτογραφία: Fraport Greece

Μια καίριας σημασίας πιστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά του Covid19 έλαβαν πρόσφατα και τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, μεταξύ αυτών και το “Αρίσταρχος ο Σάμιος”. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροδρομίων (ACI World) για τη δέσμευσή τους προς το επιβατικό κοινό, το προσωπικό και τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την εφαρμογή ενδεδειγμένων μέτρων και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τη Fraport Greece, βασικοί πυλώνες της πιστοποίησης αποτελούν το υψηλό επίπεδο καθαρισμού και απολύμανσης όλων των χώρων και επιφανειών του αεροδρομίου, η ενημέρωση του επιβατικού κοινού σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων κατευθυντήριων οδηγιών από τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές.

Η Fraport Greece από την έναρξη της πανδημίας έχει επενδύσει σημαντικά στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, έχει παράσχει τους απαραίτητους πόρους και μέσα για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των επιβατών και μελών της αεροδρομιακής κοινότητας.

Η εταιρεία δηλώνει πως βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς Οργανισμούς Αερομεταφορών καθώς με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου να προσαρμόζει τις διαδικασίες της με βάση την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Όπως σημειώνει, “με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη δημόσια Υγεία και την υγεία των ταξιδιωτών, οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες των ειδικών και των Αρχών.

Μετά και την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των 14 αεροδρομίων, η πιστοποίηση αυτή έρχεται να συμβάλλει στο γενικότερο αίσθημα άνεσης και ασφάλειας που δημιουργούν τα αεροδρόμια στους επισκέπτες που θα τα επιλέξουν για τα ταξίδια τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Fraport Greece, Ηλίας Μαραγκάκης ανέφερε: “Από την πρώτη μέρα ανάληψης της διαχείρισης των 14 αεροδρομίων, η ασφάλεια των επιβατών, των χρηστών και των εργαζομένων αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Με τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, είναι καθήκον μας να συμβάλλουμε τα μέγιστα για την προστασία του επιβατικού κοινού, των εργαζομένων στα αεροδρόμια και της δημόσιας Υγείας συνολικά. Υπό αυτό το πρίσμα, ακολουθούμε πιστά όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες των Αρχών, εφαρμόζοντας όλα εκείνα τα μέτρα που προστατεύουν από τον ιό και την εξάπλωσή του. Η σχετική πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Αεροδρομίων επισφραγίζει ότι οι δεσμεύσεις μας για την ασφάλεια των επιβατών και των τοπικών κοινωνιών, γίνονται πράξεις”.

The 14 Fraport Greece Airports Accredited by ACI World regarding the measures taken aiming to curb the spread of the corona virus

The 14 regional airports operated by Fraport Greece, including Samos Airport, have recently received an accreditation of key importance regarding the measures taken against Covid-19. More in particular, the Airports Council International (ACI World) has attested Fraport’s Greece commitment towards passengers, employees and other stakeholders, with respect to the implementation of appropriate measures and industry’s best practices, aiming to curb the spread of the corona virus.

The meticulous cleaning and disinfection of all airport areas and surfaces, the information provided to passengers at all airport areas as well as the training of staff on the implementation of every guideline issued by the Public Health Authorities are considered among the main pillars of the ACI Airport Health Accreditation program.

Since the outbreak of Covid-19 pandemic, Fraport Greece has invested significantly in educating its employees on responding effectively to the specific health crisis, has provided all the required resources and means for the implementation of the relevant health protocols and for the protection of the health and safety of passengers and every member of the airport community.

Fraport Greece maintains regular communication with all International, European and National Aviation Associations, as well as with the National Organization of Health Care Service Provision (EOPYY), in order to ensure that every airport policy and procedure remains aligned with the latest epidemiological data developments and industry’s best practices. All staff members comply with every recommendation and guideline issued by the relevant Health Authorities and Officials, showing their highest degree of responsibility for Public Health and the health of travelers alike.

Following the completion of the major infrastructure development project for the modernization of the 14 regional airports, this accreditation comes as a complement to the sense of safety and comfort generated by the redeveloped airport facilities, for all travelers who choose them as travel destinations.

In this context, Ilias Maragakis, the Chief Operations Officer at Fraport Greece, made the following comment: “From the first day we took over the management and operations of the 14 regional airports, the safety of travelers, employees and of everyone using our airports has been our priority. In view of the new norm imposed by the pandemic, we think it is our duty to do our best to protect the health and safety of passengers, airport staff members and public health in general. In view of the new norm imposed by the pandemic, it is our duty to do our best to protect the health and safety of passengers, airport staff members and public health in general. On that note, we strictly follow every protocol and guideline issued by the Authorities and we implement all the measures that protect the airport community from the virus and its further spread. The ACI World Airport Health Accreditation is a further testament that our commitment towards the safety of both passengers and local communities has turned into effective actions”.

Φωτογραφίες-photos: Fraport Greece

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!