Φωτογραφία αρχείου

Δέκα θέματα που αφορούν την Σάμο και την Ικαρία θα συζητηθούν την Τετάρτη 12 Μαΐου στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και ειδικά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής της Π.Ε Σάμου θα προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, για να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Σάμο και την Ικαρία είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:

Θέμα 12ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην πρώην υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Πλατανιώτη Μαρία του Σωτηρίου, που αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, συνολικού ποσού 14.055,32 €.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα13ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ στις ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας, λόγω της παράτασης του, για το οικονομικό έτος 2021, ποσού 16.000,00 €.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα 14ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό αριθμ. 3/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ & ΤΗΣ Π.Ε ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (2021 – 2023)».

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα 15ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό αριθμ. 1/2021 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021,2022».

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 16ο: Έγκριση Τροποποίησης Δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Σάμου λόγω νέων αναγκών (μεταφορέας ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ δρ. 53).

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 17ο: Έγκριση ανάθεσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «μεταφορά οικίσκων – για την κάλυψη αναγκών της σεισμόπληκτης Σάμου. (Δαπάνη 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης (22733 53415)

Θέμα 18ο: Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου για την υποστήριξη της μελέτης του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ» και την άρτια εφαρμογή αυτής, κατά τη φάση της κατασκευής» προϋπολογισμού 24.085,51 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα19ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΓΕ» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 20ο: Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου για την εγκατάσταση οργάνων και εκτίμηση κινητικών φαινομένων στην περιοχή κατολίσθησης στο Καραβόσταμο Ικαρίας» προϋπολογισμού 20.071,26 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 21ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών ιδιόκτητων οχημάτων – μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ικαρίας.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!