Για την Παρασκευή 23 Απριλίου ορίστηκε η 5η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, με ώρα έναρξης τις 19:00 και λήξη στις 23:00.

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής θέματα:

1. Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ..

2. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία.

3. Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου: «Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία.

4. Χαρακτηρισμός οδού προϋφιστάμενης του 1923 ως διατηρητέα, στο Ο.Τ. 4 εντός σχεδίου πόλεως Καρλοβάσου στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής.

5. Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου ηλεκτρονικού υλικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν είναι δυνατόν να εκποιηθεί.

Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία.

6. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.101.812,34€ (με ΦΠΑ 17%). που αποτελείται από τα υποέργα: 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ προϋπολογισμού 701.812,34€ (με ΦΠΑ 17%) , 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ 17%) σύμφωνα με το από 5/2/2021 έγγραφο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.

Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία.

7. Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων λόγω COVID – 19.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία

8. Αναπροσαρμογή και απόδοση ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021 λόγω πανδημίας.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία

9. Αναμόρφωση 3η προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης έτους 2021.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία

10. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

11. ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου (περιόδου 01/01/2020 – 31/12/2020) για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.
Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

12. Κοπή τεσσάρων δέντρων στην πλατεία Λυκούργου Λογοθέτη της Κοινότητας Καρλοβασίων.

Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής

13. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!