Φωτογραφία: Γιώργος Ωρολογάς

Λύση για το πρόβλημα της μη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της πόλεως Σάμου αναζήτησε το απόγευμα της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου.

Μετά από τη σχετική συζήτηση, “πέρασε” τελικά κατά πλειοψηφία η πρόταση του δημάρχου, Γιώργου Στάντζου, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:

“Ο βιολογικός καθαρισμός αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Δηλαδή τη διαδικασία μέσω της οποίας διαχωρίζονται οι μολυσματικές ουσίες από το νερό των λυμάτων. Ο σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον χωρίς να το επιβαρύνει και να περιορίζεται η σπατάλη των υδάτων.

Για μας ως πολίτες της Σάμου είναι όνειρο δεκαετιών και πραγματικότητα ταλαιπωρίας και μόνο. Το έργο αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη και το μέλλον της πόλης της Σάμου και τη βιωσιμότητά της ως τουριστικό προορισμό, είναι ένα έργο το οποίο ταλανίζει την πόλης μας για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και σήμερα.

Ένα έργο για το οποίο η κοινωνία έχει υποστεί μεγάλη και πολυετής ταλαιπωρία, δίχως να της έχει δοθεί η δυνατότητα να «απολαύσει» τα θετικά της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής της. Ο επαγγελματικός της κόσμος έχει υποστεί επί σειρά ετών μεγάλη οικονομική ζημία και απαξίωση.

Οι δημοτικές αρχές που προηγήθηκαν από εμάς – ως πολιτική αυτοδιοικητική ηγεσία -προσπάθησαν να πράξουν το καλύτερο για την επιτυχία του συγκεκριμένου έργου. Φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η πόλη μας, η πρωτεύουσα της Σάμου, αν λειτουργούσε ήδη ο βιολογικός και απέδιδε τα μέγιστα στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος ενός από τους μεγαλύτερους φυσικούς κόλπους της χώρας.

Δυστυχώς, κληρονομήσαμε ένα πρόβλημα και μόνο, στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε λύση και πρέπει να δώσουμε την καλύτερη και ασφαλέστερη λύση για το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας μας και μόνο. Κοινωνία που έχει πολλαπλώς δοκιμαστεί και πρωτόγνωρα πληγεί από τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού, της πανδημίας και του καταστροφικού σεισμού των 7 R.

Η τεχνική λύση που προτείνεται τελικά, έχω την πίστη ότι θα μπορέσει να κάνει το έργο να λειτουργήσει στο τμήμα που αφορά η συγκεκριμένη μελέτη. Εν τέλει, όμως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα με πολλές αβεβαιότητες, απρόβλεπτα και ιστορικό σημαντικών κακοτεχνιών, όπως επί λέξει διατύπωσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο μας οι διευθυντές των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Καλούμαστε να θεραπεύσουμε ως δημοτική αρχή τμήματα του έργου που έχουν ήδη πραγματωθεί χωρίς να γνωρίζουμε και αν η τμηματική αποκατάσταση εν τέλει θα έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του έργου, την οποία επ’ ουδενί δεν θα βεβαιώσουμε αν δεν υπάρξει. Η άρτια παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναγκαστούμε να παρέμβουμε σε άλλα τμήματα του έργου τα οποία θα παρουσιάσουν ενδεχόμενα μελλοντικά πρόβλημα. Δεν πρέπει επίσης να αγνοηθούν οι τυχόν επιπτώσεις του σεισμού, οι ελλείψεις του αποχετευτικού δικτύου, όπως έχουν αναφέρει δημόσια οι αρμόδιοι μηχανικοί, τα προβληματικά αντλιοστάσια και η πολυετής απαξία τμημάτων των εγκαταστάσεων.

Πέρα, όμως, από τη λειτουργία του έργου, έχουμε την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στον δήμο μας. Δεν πρέπει να είναι ανεκτό να γίνονται έργα, και μάλιστα αυτού του μεγέθους και σημασίας, τα οποία εν τέλει να μη λειτουργούν, όχι να μη λειτουργούν εν μέρει, αλλά να μη λειτουργούν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποκατασταθεί το «κοινό περί δικαίου αίσθημα», το οποίο είναι σύμφωνο με τις αρχές της ηθικής και της δικαιοσύνης. Ο δημότης μέσα από αυτές τις μεγάλες αποτυχίες χάνει την εμπιστοσύνη του απέναντι στον δήμο, στις ίδιες τις υπηρεσίες του δήμου και εν τέλει στην ίδια την ελληνική Πολιτεία. Έχουμε την ηθική υποχρέωση να δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κινήσουμε διαδικασία για αυτό που δεν έχει γίνει έως τώρα, το αυτονόητο δηλαδή, ένα έργο τέτοιας ζωτικής σημασίας για τον δήμο μας να το κάνουμε να λειτουργήσει.

Γνωρίζω πολύ καλά ποιοι ποντάρουν στην αποτυχία, αυτοί που αποτέλεσαν μέρος του προβλήματος και ποιοι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, η τοπική μας κοινωνία και όσοι ενεργά αυτοδιοικητικοί πάλεψαν αυτά τα χρόνια για την υλοποίηση του έργου.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο έργο να ταλαιπωρεί επί τόσα χρόνια χωρίς αποτέλεσμα την τοπική κοινωνία και τους δημότες μας.

Προτείνω:

1. Να επιλέξουμε τη βέβαιη, απλή και ασφαλή από τεχνικής άποψης 2η λύση, η οποία αφορά στην αντικατάσταση με συμβατικές μεθόδους του καταθλιπτικού αγωγού μετά και την εισήγηση της Τ.Υ. του δήμου. Η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού να περιλαμβάνει αυστηρές ρήτρες διασφάλισης της ποιότητας του έργου. Να εγκριθεί από το Δ.Σ. και να υποβληθεί η σχετική μελέτη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» προκειμένου να χρηματοδοτηθεί.

2. Σε περίπτωση, όμως, που και η τελική μας προσπάθεια για τη λειτουργία του βιολογικού δεν τελεσφορήσει, να απευθυνθούμε με αίτημά μας στο αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος όλου του έργου – από την αρχή έως και την εκτέλεση της θεραπείας του καταθλιπτικού αγωγού – τόσο σε επίπεδο γραφειοκρατικής, οικονομικής άλλα και τεχνικής ολοκλήρωσης.

Με τα πορίσματα αυτά, αφενός θα βοηθηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα μελλοντικά προβλήματα, αφετέρου θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του δημότη στη δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τι έχει γίνει και, αν τυχόν προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν”.

“Η Σάμος αλλάΖΕΙ”

Σε ανακοίνωσή του για την αποκατάσταση του αποχετευτικού και τη λειτουργία του βιολογικού της πόλεως Σάμου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Η Σάμος αλλάΖΕΙ”, Νίκος Ζάχαρης, σημειώνει πως η μη λειτουργία του βιολογικού “μετά από μελέτες και έργα μιας 30ετίας είναι δυστυχώς παγκόσμια πρωτοτυπία. Όλες οι παρατάξεις προεκλογικά το 2019 είχαν ως 1η ή 2η προτεραιότητα την αποκατάσταση των αστοχιών του αποχετευτικού δικτύου και τη λειτουργία του βιολογικού (Επεξεργασίας Λυμάτων στον Κότσικα), σύμφωνα με τις επιλογές που είχαν γίνει από την τότε δημοτική αρχή Αγγελόπουλου, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου. Επιλογή που αποδέχθηκε και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και η νυν δημοτική Αρχή, όταν τον Σεπτέμβριο του 2019 ομόφωνα αποδέχθηκε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπέβαλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-I για αποκατάσταση σε όλο το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού (3,3 Km) με την ήδη επιλεγείσα τεχνική μέθοδο εφαρμογής εσωτερικής επένδυσης αγωγού (είχε χρόνο εκτέλεσης 2 μήνες και το σπουδαιότερο χωρίς σκαψίματα), προϋπολογισμού περίπου 1,7 εκ. €. Όλοι είχαμε πιστέψει και αναμέναμε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2020 θα είχε εκτελεστεί το έργο και θα λειτουργούσε επιτέλους σωστά ο βιολογικός καθαρισμός και θα σταματούσε η εναπόθεση των αστικών λυμάτων στο κόλπο Βαθέος και η δυσοσμία στην παραλιακή.

Δυστυχώς, με την κατάργηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-I τον Μάρτιο 2020 και τη μη χρηματοδότηση του έργου η δημοτική Αρχή αμφισβήτησε την τεχνική μέθοδο επίλυσης της αποκατάστασης των αστοχιών του καταθλιπτικού αγωγού με τον τεχνική μέθοδο εφαρμογής εσωτερικής επένδυσης αγωγού και αντιπρότεινε την κλασική συμβατική μέθοδο της αντικατάστασης με τον μέθοδο του ξανασκαψίματος σε όλο το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού και έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση για ανάθεση σε μελετητικό γραφείο διερεύνησης των εναλλακτικών τεχνικοοικονομικών λύσεων, την οποία αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και ανατέθηκε μελέτη.

Χθες παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της μελετητικής εταιρείας η αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων για την αποκατάσταση των αστοχιών του αποχετευτικού δικτύου στο επίμαχο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού. Η μελετητική ομάδα κατά την εκτίμησή μας δεν διερεύνησε ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις, τάχθηκε εχθρικά επί της εναλλακτικής μεθόδου εφαρμογής εσωτερικής επένδυσης αγωγού και προέκρινε την συμβατική κατασκευαστικά μέθοδο του ξανασκαψίματος και αντικατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού με όλες τις συνέπειες κυκλοφοριακής και κοινωνικής όχλησης και χρόνου. Ιδιαίτερα μας ανησύχησε η εκτίμηση των μελετητών μήπως έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες ο συλλεκτήριος αγωγός και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στον Κότσικα, μετά από 4 και πλέον χρόνια μη λειτουργίας του βιολογικού.

Εμείς ως δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ» καταθέσαμε σε ψηφοφορία την πρόταση:

«Η δημοτική αρχή μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας να υλοποιήσει τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά πρόταση για την αποκατάσταση των αστοχιών και κακοτεχνιών του έργου του αποχετευτικού δικτύου (συλλεκτήριος αγωγός, καταθλιπτικός αγωγός, αντλιοστάσια, ΕΕΛ) ώστε να λειτουργήσει ο βιολογικός με τη μικρότερη δυνατή όχληση στην κοινωνική ζωή της πόλης και την ταχύτερη χρονικά υλοποίηση», η οποία ψηφίσθηκε από τους 2 δημοτικούς συμβούλους της.

Η δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πλέον ακέραιες τις ευθύνες των παλινωδιών και της καθυστέρησης αποκατάστασης των αστοχιών και κακοτεχνιών του αποχετευτικού δικτύου και των επιπλέον οχλήσεων στην κοινωνική ζωή της πόλης και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της πόλης και τους επισκέπτες μας” αναφέρει ο (μηχανικός κατ’ επάγγελμα) Νίκος Ζάχαρης.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!