Επτά θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου θα συζητηθούν την Πέμπτη 15 Απριλίου στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:00 το πρωί, και ειδικά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής της Π.Ε Σάμου θα προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, για να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί διαφόρων οικονομικών θεμάτων.

Τα επτά θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Π.Ε. Σάμου είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:

– Έγκριση Ανακοίνωσης και Διάθεσης Πίστωσης για την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου λόγω της πλημμύρας της 2ας Φεβρουαρίου 2021 συνολικού ποσού 6.000,00 €

Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου, Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50422)

– Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 200,000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΜΟΥ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ »., προϋπολογισμού 106,000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση μειοδότη διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 367.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση προσωρινού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΕΟ» προϋπολογισμού 99.999,74 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Αποκλεισμός του οικονομικού φορέα «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού λόγω γνωστοποίησης οψιγενούς μεταβολής και έγκριση νέου προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου, Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

– Έγκριση παράτασης έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΣΑΜΟΥ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ » μέχρι την 11/9/2021.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου,Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!