Φωτογραφία αρχείου από τη σελίδα StoNisi.gr

Ψήφισμα για το σχέδιο νέου Συμφώνου Μετανάστευσης της Ε.Ε. εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, που δηλώνει “πιστό στις μέχρι σήμερα θέσεις και στις αποφάσεις που έχει λάβει για το μεταναστευτικό ζήτημα, τις οποίες και τηρεί απαρέγκλιτα”.

Σύμφωνα με αυτό, “το νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως της Ε.Ε. εγείρει σοβαρό θέμα εθνικής κυριαρχίας για τις νήσους μας, οι οποίες, σύμφωνα με αυτό, προορίζονται να μετατραπούν σε «ουδέτερη ζώνη» της Ε.Ε. Η μη αποδοχή κατασκευής μόνιμων δομών στις νήσους και η αποσυμφόρησή τους από τον μεταναστευτικό πληθυσμό αποτελεί εξ ορισμού και για προφανείς λόγους μονόδρομο για τη διαφύλαξη και προάσπιση του εθνικού χαρακτήρα των νήσων μας (αλλά και της επιβίωσής τους) και συνιστά προϋπόθεση για τη μη θέση σε εφαρμογή του Νέου Συμφώνου.

Τα νησιά μας θα αποτελέσουν τις γκρίζες ζώνες της Ελλάδας και της Ευρώπης αν δεν τηρηθούν οι παρακάτω όροι:

1) Καμιά σχεδιαζόμενη δομή που υποθηκεύει τα νησιά μας και τους κατοίκους τους δεν γίνεται αποδεκτή στο Βόρειο Αιγαίο.

2) Μετεγκατάσταση τώρα όλων των προσφύγων-μεταναστών στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο.

3) Άμεση εξέταση των υποθέσεων ασύλου όλων των υπολοίπων που βρίσκονται στα νησιά, προκειμένου να μετεγκατασταθούν άμεσα και σύμφωνα με τον κανόνα του επιμερισμού σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τότε βελτίωση των συνθηκών ζωής προσφύγων και μεταναστών που ζουν στα νησιά μας.

4) Άρση του γεωγραφικού περιορισμού για τους εισερχόμενους.

5) Να γίνει ξανά Ευρωτουρκικό το πρόβλημα της εισόδου και όχι Ελληνοτουρκικό όπως έχει μετατραπεί με ευθύνη της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια.

Οι νήσοι του Βορείου Αιγαίου αποτελούν μέρος των εξωτερικών συνοριακών περιοχών της Ελλάδας και συνεπώς της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ( Ε.Ε). Ουδείς μπορεί να αρνηθεί την γεωγραφική αυτή αλήθεια. Αποτελούν συνεπώς και εκ των πραγμάτων μέρος πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.

Όμως ταυτοχρόνως οι νήσοι μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Ευρώπης. Αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού εδώ και κάποιες χιλιετηρίδες της ιστορίας της. Όχι μόνο αναπόσπαστο, αλλά και βασικό, αν ληφθεί υπόψη η προσφορά τους σε όλους τους τομείς.

Με βάση αυτά, προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη ότι το νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως της Ε.Ε . επιχειρεί να αναθέσει τον ρόλο του «διαχειριστή» της σοβούσης μεταναστευτικής κρίσεως μόνο στα εξωτερικά σύνορά της (νήσοι Βορείου Αιγαίου) και όχι στο σύνολο της Ε.Ε. Όμως το σύνολο οφείλει να επωμισθεί τη διαχείριση του προβλήματος. Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός των εξωτερικών συνοριακών περιοχών από τις υπόλοιπες περιοχές. Ειδάλλως είναι ως να επιθυμούμε να εισαγάγουμε την θεωρία του διαχωρισμού: Επί παραδείγματι, επειδή οι νήσοι βρέθηκαν να είναι συνοριακή περιοχή, οφείλουν να αναλαμβάνουν μόνες την φύλαξη των συνόρων της χώρας. Συλλογική και συνολική είναι η ευθύνη της φυλάξεως των συνόρων. Η θεωρία του επιμερισμού είναι που θα πρέπει να πρυτανεύσει και όχι του διαχωρισμού.

Είναι, συνεπώς, απορριπτέα η θεωρία της αναθέσεως της ευθύνης στις εξωτερικές συνοριακές περιοχές. Ιδιαίτερα όταν αυτές οι εξωτερικές συνοριακές περιοχές είναι νησιωτικές, όπως η δική μας. Η νησιωτικότητα δημιουργεί εκ των πραγμάτων θέση μειονεξίας, η οποία δεν θα πρέπει να ενισχύεται αλλά να αναιρείται.

Η νησιωτικότητα μιας περιοχής της Ε.Ε. οφείλει να υπαγορεύει την ανάληψη βαρών και από τις υπόλοιπες περιοχές, τις μη νησιωτικές και μη συνοριακές περιοχές της Ενώσεως. Όλες οι λοιπές θεωρίες υποκρύπτουν απόπειρες «να ρίξουμε το βάρος της μεταναστευτικής κρίσεως στα νησιά μόνο». Το σύνολο της Ευρώπης οφείλει να επιβαρυνθεί, αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που προκαλούν το βάρος, η οικονομική ανέχεια των χωρών προελεύσεως των μεταναστών και οι πόλεμοι. Ολιστική οφείλει να είναι η προσέγγιση με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για τη νησιωτικότητα και τη γειτνίαση με επιθετική χώρα. Η άρνηση των νέων δομών μονίμου εγκαταστάσεως μεταναστών ταυτίζεται με τις έντονες αντιρρήσεις στη νέα συμφωνία, που οδηγεί στη δημιουργία γκρίζων ζωνών. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, όπως τονίστηκε και στη Βουλή” καταλήγει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.

Η ψηφοφορία

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γνωστοποίησε πως το εν λόγω  ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου, με το οποίο απορρίπτεται η “ουδετεροποίηση” των νήσων έτυχε θετικής ψήφου από τις περιφερειακές παρατάξεις:

1) Άλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο (Κωνσταντίνου Μουτζούρη)

2) Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο (Παναγιώτη Χριστόφα)

3) Συμπαράταξη πολιτών (Ιωάννη Σπιλάνη).

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι παρατάξεις:

1) Εμείς για το Αιγαίο (Χριστιάνας Καλογήρου)

2) Λαϊκή Συσπείρωση (Αγλαϊας Κυρίτση)

3) Ανταρσία στο Αιγαίο (Νίκου Μανάβη)

4) Ο άλλος δρόμος (Στράτου Γεωργούλα)

5) O περιφερειακός σύμβουλος Άρης Χατζηκομνηνός.

Δεύτερο υποψήφιο ψήφισμα από τη Λαϊκή Συσπείρωση 

Κατά την ψηφοφορία της 18ης Μαρτίου για την «ουδετεροποίηση» των νήσων του Β. Αιγαίου είχε κατατεθεί και δεύτερο υποψήφιο ψήφισμα από τη Λαϊκή Συσπείρωση με τίτλο “Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει τον εγκλωβισμό και γκριζάρει τα νησιά μας”, το οποίο έτυχε θετικής ψήφου από τις Περιφερειακές παρατάξεις:

1) Λαϊκή Συσπέιρωση (Αγλαϊας Κυρίτση)

2) Ο άλλος δρόμος (Στράτου Γεωργούλα)

Ήτοι συνολικά  5 ψήφοι.

Η παράταξη “Εμείς για το Αιγαίο” ( Χριστιάνας Καλογήρου) καθώς και ο Περιφερειακός  Σύμβουλος Άρης Χατζηκομνηνός καταψήφισαν και τα δύο ψηφίσματα.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!