Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σάμου οργανώνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με θέμα την παρουσίαση της νέας δράσης του ΕΠΑνΕΚ “e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος”.

Θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 και εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης, πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο.

Εφόσον σας ζητηθεί, συμπληρώστε τα στοιχεία Meeting number: 181 902 9243 και Password: znBg86TmZd2

Στην εκδήλωση, η οποία θα βιντεοσκοπηθεί, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης.