Φωτογραφία: Νίκος Δραπανιώτης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου.

Προς συζήτηση και λήψη απόφασης θα τεθεί σειρά θεμάτων, όπως:

1. Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εισηγητής η πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Τελική έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Μαραθοκάμπου.

Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία.

3. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του δήμου Δυτικής Σάμου, όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Σάμου (ΦΕΚ 3251/Β/23-8-2019).

Εισηγητής η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

4. Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του δήμου.

Εισηγητής η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

5. Έγκριση εγγραφής τριών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Μαραθοκάμπου.

Εισηγητής η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών.

6. Απαλλαγή γονέων από τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών δήμου Δυτικής Σάμου από 02/11/2020 έως 11/01/2021.

Εισηγητής η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών.

7.- Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης δήμου Δυτικής Σάμου.

Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

8. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2021.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

9. Αίτημα της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης SAMAINA INN ως εποχική.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

10. Αίτημα της επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης SAMAINA PORT ως εποχική.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

11. Αίτημα Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου για την απαλλαγή δημοτικών τελών.

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

12. Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνου Λογαριασμού Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ).

Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

13. Παύση δημοτικών υπαλλήλων Ανταποκριτών ΕΛ.ΓΑ & αίτημα δήμου Δυτικής Σάμου εκπροσώπησης σε θέματα ΕΛ.ΓΑ από υπάλληλο της ΕΟΣΣ.

Εισηγητής ο δήμαρχος.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, έτους 2021.

Εισηγητής η πρόεδρος του Δ.Σ..

15. Δασικοί χάρτες.

Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Χ. Πανούσος.