Ξεκίνησε στον δήμο Δυτικής Σάμου, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις (πλημμύρες) της 2ας Φεβρουαρίου 2021, η διαδικασία για την ένταξη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

– Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

– Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

– Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9), συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δήμου.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στον δήμο Δυτικής Σάμου, στο γραφείο πρωτοκόλλου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22733 50801.

Μετά την υποβολή των αιτημάτων, η σχετική Επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του δημάρχου θα διενεργήσει αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, και να ορίσει τον βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωσης επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και της οικοσκευής.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει έναν μήνα μετά την πλημμύρα, ήτοι 1η Μαρτίου 2021.

“Παρακαλούμε να τηρείτε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας κατά την προσέλευσή σας στο δημαρχείο” ζητεί η δημοτική Αρχή.