Την απόφαση για κήρυξη των δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 2 Αυγούστου 2021.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος αυτού χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε την πλήρη απόφαση:

ΩΞΝΞ46ΜΤΛΒ-88Ψ