Φωτογραφία: Δήμος Δυτικής Σάμου

Την πρόσληψη επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμος Δυτικής Σάμου.

Οι έξι από τις επτά θέσεις εργασίας αφορούν την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Πρόκειται για δύο θέσεις βοηθών βρεφοκόμων, μία θέση μάγειρα, δύο θέσεις καθαριστριών και μία θέση βοηθού μάγειρα, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Επίσης θα γίνει η πρόσληψή ενός εργάτη ύδρευσης ΥΕ με γνώσεις υδραυλικών και ηλεκτροσυγκόλλησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης λόγω του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην παρακάτω αναλυτική ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Σάμου: