Τη στελέχωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Σάμου, Λέσβου και Χίου με επιπλέον προσωπικό ζητεί η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Με επιστολή της προς τον αρχηγό του Σώματος, Μιχαήλ Καραμαλάκη επισημαίνει πως οι τρεις αυτές Διευθύνσεις Αστυνομίας “βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών. Είναι γνωστά τα πολλά και ποικίλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στη λειτουργία των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών η επί μακρόν παραμονή στα νησιά πολυάριθμων μεταναστών και προσφύγων. Η διαχείριση αυτής της κατάστασης γίνεται ακόμα πιο δύσκολη από την υποστελέχωση ορισμένων νευραλγικών υπηρεσιών”.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ Β. Αιγαίου, “ενώ οι καταστάσεις απαιτούν αυξημένη παρουσία αξιωματικών, σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και συγκεκριμένα μία (1) θέση αστυνόμου και μία (1) υπαστυνόμου στη Δ.Α. Λέσβου, τέσσερις (4) θέσεις αστυνόμων και μία (1) υπαστυνόμου στη Δ.Α. Χίου και τρεις (3) θέση αστυνόμων στη Δ.Α. Σάμου.

Επιπρόσθετα, η στελέχωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Βορείου Αιγαίου με 580 συνοριακούς φύλακες, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων αξιωματικών σε αυτές, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, ιδίως ως προς τον αναγκαίο έλεγχο και εποπτεία του προσωπικού”.

Με αυτά τα δεδομένα η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλεί να ενημερωθεί σχετικά το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις αξιωματικών κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2021.