Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων να εγγραφούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του 2021 προσκαλεί ο δήμος Δυτικής Σάμου.

Συγκεκριμένα ο δήμος, προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη σημερινή ανακοίνωση (4/2), μέχρι τις 24/2/2020, στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Δυτικής Σάμου, στη διεύθυνση: Νέο Καρλόβασι, Πλατεία Βαλασκατζή, ΤΚ 83200, τηλ. 2273050837-801.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax (22730-32729) εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή στην ιστοσελίδα dsamos.gr , όπου υπάρχουν συνημμένα τα έντυπα των αιτήσεων.

Τα έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε και από εδώ:

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!