Τροπολογία που αφορά στη Σάμο κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται οι κατηγορίες φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των οριζόμενων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σάμου που επλήγησαν από τον σεισμό και το τσουνάμι της 30ής Οκτωβρίου 2020, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4753/2020 περί αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεων και πλειστηριασμών) επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.

Με την εν λόγω ρύθμιση συμπληρώνεται το άρθρο 43 του ν. 4753/2020 (Α’ | 227) και δη αναδρομικά, ήτοι από την ημεροχρονολογία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου, και ορίζεται ότι στους πληγέντες από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020 εμπίπτουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που έχουν κατοικία ή εγκατάσταση εντός των οριοθετημένων, δυνάμει των υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β’ 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594 /Α325/2020 (Β’ 5297) αποφάσεων, περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 ορίζει:

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 43 ν. 4753/2020

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 43 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) τροποποιείται ως εξής:

“Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν κατοικία ή εγκατάσταση εντός των οριοθετημένων, δυνάμει των υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (θ’ 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Α325/2020 (θ’ 5297) κοινών υπουργικών αποφάσεων, περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, που έχουν πληγεί από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται, από τις 18.11.2020 και έως τις 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους”.

Πηγή: Taxheaven

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!