ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 63/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σάμου (Εκουσίας Δικαιοδοσίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διατάχθηκε όπως η υπογράφουσα εκκαθαρίστρια προβεί στην ελεύθερη εκποίηση ακινήτου και ειδικότερα:

ενός οικοπέδου, εμβαδού 58,50 τ.μ., μετά της επ’ αυτού διωρόφου οικίας, συγκειμένης εκ ισογείου και κατοικίας πρώτου ορόφου, εμβαδού εκάστου ορόφου 55,90 τ.μ., κειμένου στην Τ/Κ Αμπέλου του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ενεργειακής κατηγορίας (Δ).

Ελάχιστο τίμημα για την πώληση του ανωτέρω ακινήτου ορίζεται το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €), το οποίο δύναται είτε να καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είτε ν’ αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους, είτε, τέλος, με την πίστωση του τιμήματος υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης μεταβίβασης της κυριότητας, μέχρι την εξόφληση αυτού (τιμήματος).

Σάμος, 25/1/2021
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΙΑΚΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
τηλ.: 22730 30854
κινητό : 6945339697
e-mail: emmadia@gmail.com

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!