Πλούσιος είναι ο απολογισμός των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου για τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι δραστηριότητες αυτές, που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, Λέσβου και Χίου, συνοψίζονται στα ακόλουθα γραφήματα και πίνακες:

Έλεγχοι και παραβάσεις των μέτρων κατά του κορωνοϊού:

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι έγιναν 27.010 έλεγχοι και 1.791 παραβάσεις μέτρων κατά του κορωνοϊού το Δεκέμβριο του 2020 στο Βόρειο Αιγαίο.

Έλεγχοι σε άτομα, οχήματα και καταστήματα, προσαγωγές και συλλήψεις:

Οι έλεγχοι, οι βεβαιώσεις παραβάσεις και οι καταγγελίες για διατάραξη:

Η συνολική δραστηριότητα του Δεκεμβρίου 2020:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020)