Ο δήμος Ανατολικής Σάμου ευχαριστεί με ανακοίνωσή του την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Deloitte Greece Foundation” για την οικονομική ενίσχυση ύψους 8.500€ προς τον Δήμο.

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι με την ενέργειά της αυτή η ΑΜΚΕ αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020.