Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε Σάμο, Ικαρία και Χίο. Σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 στις περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και ορθές επαναλήψεις για το χρονικό διάστημα από τις 31.10.2020 και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών, επιλέγοντας την ειδική περίπτωση, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

Μήνας/Επιχειρήσεις-Εργοδότες/Εργαζόμενοι

Οκτώβριος: Από 08/1/2021 έως και 11/1/2021

Νοέμβριος: Από 12/1/2021 έως και 14/1/2021

Δεκέμβριος: Από 15/1/2021 έως και 18/1/2021

Ειδικά για το μήνα Οκτώβριο, είναι δυνατή η δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μόνο για την 31η Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τον Ιανουάριο του 2020 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στο έντυπο δήλωσης των αναστολών επιλέγουν τη σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ “Καταστήματα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 30ής/10/2020 σε Σάμο, Ικαρία και Χίο”.

Για τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

– Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

– Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Για την υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις στις περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 31.10.2020 μέχρι και τις 23.12.2020, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΜΠΕ