Το ενδιαφέρον του για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών γνωστοποίησε το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”.

Συγκεκριμένα, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του, ζητεί να καλύψει από μία θέση Επιμελητή Β΄ για τις εξής ειδικότητες:

– Καρδιολογική

– Παθολογική

– Χειρουργική

– Γαστρεντερολογία

– Παθολογία-Ογκολογία.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου, Νίκο Στεφανή, όποιοι ιατροί ενδιαφέρονται, αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρείται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, εκδηλώνοντας προτίμηση για το Γ.Ν. Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”, προκειμένου το τοπικό Νοσοκομείο να προβεί άμεσα σε αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού των εν λόγω ειδικοτήτων για 36 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. Σάμου (τηλ. 22730 83194-83125, e-mail: hospsam@otenet.gr).