Τη λειτουργία δύο νέων ATM στο κατάστημα Σάμου ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Το ένα ATM λειτουργεί ήδη εντός και το άλλο θα λειτουργήσει προσεχώς εκτός του καταστήματος.

Παράλληλα η τράπεζα ενημερώνει το κοινό ότι δεν θα γίνει καμία χρέωση για ανάληψη μετρητών σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών στη Σάμο για το διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Η πλήρης ανακοίνωση του καταστήματος Σάμου της Εθνικής Τράπεζας έχει ως εξής:

Αγαπητοί πελάτες της Εθνικής Τράπεζας,

Όλοι εμείς στην Τράπεζα λυπούμαστε που, λόγω του πρόσφατου σεισμού και των ζημιών που προκλήθηκαν, δεν ήταν προσωρινά εφικτό να εξυπηρετούνται συναλλαγές μέσω ΑΤΜ στο Κατάστημα Σάμου. Σας ενημερώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εγκατασταθεί νέο ΑΤΜ εντός του Καταστήματος, το οποίο λειτουργεί κανονικά, ενώ, σύντομα, θα εγκαταστήσουμε και ένα ακόμα ΑΤΜ εκτός του Καταστήματος.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι για αναλήψεις μετρητών που θα πραγματοποιηθούν από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σε ΑΤΜ άλλων Τραπεζών στη Σάμο, οι χρεώσεις θα καλυφθούν από την Εθνική Τράπεζα. Η προμήθεια, δηλαδή, που θα εμφανίζεται στο απόκομμα της συναλλαγής σας δε θα χρεώνεται στο λογαριασμό σας, και όσες έχουν ήδη χρεωθεί, θα επιστραφούν.

Τέλος, για την ταχύτερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη – από κάθε άποψη – διεκπεραίωση των καθημερινών σας συναλλαγών, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό πλήθος τραπεζικών αναγκών.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
Κατάστημα Εθνικής Τράπεζας Σάμου