Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός VAENI-Νάουσα, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), η βουλγάρικη Regional Vine and Wine Chamber “Trakia” και ο ρουμάνικος Professional Wine Association “Terasele Dunarii” Ostrov διεξάγουν από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο “101015671- Wine Quality Legend”. Αντικείμενο είναι η προώθηση ευρωπαϊκών κρασιών (ΠΟΠ Ξινόμαυρο, PDO/PGI Mavrud, ΠΟΠ Σάμος και PGI Terasele Dunarii) σε Νότιο Κορέα, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εικόνας και της ανταγωνιστικότητας των κρασιών αυτών στις συγκεκριμένες αγορές, η ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και του μεριδίου αγοράς. Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω δέσμης ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων PR δράσεων, ιστοσελίδας, social media, διαφήμισης, εκδηλώσεων και προωθητικές ενέργειες POS.

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 2.552.272 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 9/12/2020.

Πηγή: marketingweek.gr

Σημειώνεται πως ΕΟΣΣ συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης σε τρίτες χώρες.