Εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα με θέμα “Προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων – τυροκομικών μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, με ώρα έναρξης τις 12 το μεσημέρι.

Λίγα λόγια για την ενημερωτική εκδήλωση

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά την παρούσα περίοδο σχεδιάζει την υλοποίηση λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία και τυροκομεία των μεγαλύτερων νησιών του Βορείου Αιγαίου (Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία), στα πλαίσια του αντικειμένου: “Προσδιορισμός Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, με ανάδοχο την εταιρεία DIALYNAS S.A.

Στα πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα στην ενημέρωση/παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στο νησί, όπου θα παρουσιαστούν οι διάφορες μέθοδοι διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και τυροκομείων που ακολουθούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, με προτάσεις εφαρμογής για το νησί και θα συζητηθούν ενδεχόμενες προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

Τελικός σκοπός είναι η υλοποίηση λύσεων αποτελεσματικής επεξεργασίας των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και τυροκομείων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τόσο για την ευχερή άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας όσο και για τη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του 2ου παραδοτέου της σχετικής σύμβασης.