Συνεργάτιδα- συνεργάτη για τη στελέχωση του γραφείου της στο Πυθαγόρειο ζητεί να προσλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Σάμου και Ικαρίας.

Θα πρέπει να έχει τις εξής δεξιότητες:

– Άριστη γνώση σύνταξης επίσημων κειμένων, επιστολών και δελτίων τύπου

– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

– Εξοικείωση και προϋπηρεσία στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα στα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα

– Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

– Δυνατότητα να πραγματοποιεί ταξίδια, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο

Αποστολή βιογραφικών στο email : secretary@doryssa.gr