Τον σχεδιασμό πρόσκλησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προγραμματίζει ο περιφερειάρχης, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ενεργά την επιχειρηματικότητα στην ακριτική αυτή περιφέρεια.

Συγκεκριμένα θα ζητηθούν δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 25.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου για στήριξη του κεφαλαίου κίνησης των πληγεισών επιχειρήσεων στα νησιά της περιφέρειας

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η αναλυτική πρόσκληση και τα ειδικά χαρακτηριστικά της για την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού φάσματος επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην παρούσα χρονική περίοδο.