Ο Μανώλης Κιάσσος, δημοτικός Σύμβουλος, της συμπράττουσας με τη δημοτική Αρχή Ανατολικής Σάμου δημοτικής παράταξης “Πορεία Ευθύνης”, αναλαμβάνει εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα Υγείας, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Γιώργου Στάντζου.

Συγκεκριμένα, με θητεία μέχρι 31/12/2021, του ανατέθηκαν, χωρίς αμοιβή:

1. Ο συντονισμός δράσεων του δήμου για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διασποράς κι αντιμετώπισης του Covid-19, καθώς και συναφών θεμάτων που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας από επιδημιολογικούς παράγοντες.

2. Η επεξεργασία προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.