Τη νέα σύνθεση της περιφερειακής Αρχής, για τον δεύτερο χρόνο θητείας της, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Συγκεκριμένα, ανέθεσε καθήκοντα ως εξής στους περιφερειακούς συμβούλους:

Χωρικοί αντιπεριφερειάρχες:

Π. ΚΟΥΦΕΛΟΣ: Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

Π. ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ: Αντιπεριφερειάρχης Νομού Χίου

Β. ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Αντιπεριφερειάρχης Νομού Σάμου

Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες:

Α. ΑΝΤΩΝΕΛΗ: Οικονομικά, Πολιτισμός

Π. ΒΡΟΥΛΗΣ: Δημόσιας Υγεία, Κοινωνική Μέριμνα

Π. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ: Παιδεία, Δία Βίου Μάθηση

Δ. ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ: Μεταναστευτική Κρίση, Αθλητισμός

Ν. ΝΥΚΤΑΣ: Τουρισμός, Μεταφορές-Επικοινωνίες

Π. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ: Προγραμματισμός, Βιομηχανία, Ενέργεια

Εντεταλμένοι σύμβουλοι:

Ν. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ: Περιβάλλον, Διασύνδεση με Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού

Χ. ΚΡΙΜΙΖΗΣ: Εμπόριο, Επιχειρηματικότητα

Ο περιφερειάρχης εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι “όλοι οι αναλαμβάνοντες καθήκοντα, μαζί με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Αρώνη και τον Έπαρχο Λήμνου Άγγελο-Λαμπρινό Βλάττα, θα έχουν υψηλή απόδοση στην εκτέλεση των ανατεθέντων καθηκόντων, επικουρούμενοι από το εξαιρετικό προσωπικό της περιφέρειας”.