Φωτογραφία: Αντώνης Γουλιέλμος

Η “Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων” αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (μειοδότης) του έργου: “Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο”, με μέση έκπτωση προσφοράς 9,06%.

Προσφυγή κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν.4412/16.

Δείτε την πλήρη απόφαση του υπ. μετανάστευσης & ασύλου:

Η δημοτική παράταξη ανατολικής Σάμου, “Η Σάμος αλλάΖΕΙ”, με επικεφαλής τον Νίκο Ζάχαρη, σχολιάζοντας την απόφαση αναφέρει τα εξής:

Η σκληρή κριτική που ασκήσαμε ως δημοτική παράταξη στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκη στο Δημοτικό Συμβούλιο δυστυχώς σε 2 βδομάδες επαληθεύτηκε.

Στο τρομακτικό ποσό των 120,66 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με παράνομη διαγωνιστική διαδικασία έδωσε στην φιλική τους κατασκευαστική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το έργο της κατασκευής υπερδομών μαμούθ σε Ζερβού Σάμου, Λέρο και Κω (με έκπτωση μόνο 9,06% ).

Τέτοια διαγωνιστική διαδικασία δεν ξανάγινε.

Τέτοια χρηματοδότηση έργου στο Αιγαίο δεν έχει υπάρξει ποτέ.

Δοξάστε τους!

Το μεγάλο φαγοπότι άρχισε…

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός προέβλεπε ότι στη Σάμο η δομή θα αναπτυχθεί στη θέση “Ζερβού” του Δήμου Ανατ. Σάμου, σε έκταση περίπου 200 στρ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 5099/29.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής», ενώ υφίσταται έκταση επιπλέον 45 στρεμμάτων, όπου κατασκευάζεται η δομή από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ).

Η ανάπτυξη της δομής θα γίνει σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θα διαμορφωθούν με φυσικά πρανή και σε ορισμένες περιπτώσεις με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής.

Για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων, προβλέπεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Σε κάθε επίπεδο θα υπάρχουν επιμέρους εγκαταστάσεις, με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους.

Στη δομή προβλέπεται χώρος καραντίνας, για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών. Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:

Μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος υπηρεσιών διοίκησης μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων, διαθέσιμος χώρος για μελλοντική εκμετάλλευση, όπου προσωρινά μπορούν να τοποθετηθούν σκηνές έως την ολοκλήρωση της κατασκευής της δομής, χώρος υπηρεσιών διοίκησης ασυνόδευτων ανηλίκων – ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος κοινόχρηστων δραστηριοτήτων, φιλοξενίας, χώρος parking – υπηρεσιών διοίκησης φιλοξενίας, Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης, χώρος υπηρεσιών διοίκησης Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης.

Η δομή θα περιβάλλεται εξωτερικά από διπλή περίφραξη.

Τα κτίρια θα είναι με φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα και πλευρικά τοιχώματα από ενιαία μορφή θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης.

Για τα προκατασκευασμένα κτίρια και τους προκατασκευασμένους οικίσκους, προβλέπεται η έδρασή τους σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 25cm.

Για τα μεταλλικά κτίρια, προβλέπεται θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η αναλογία ατόμων τυπικών κτιρίων διαμονής θα είναι κατ’ ελάχιστον 4 τ.μ. μεικτού εμβαδού/άτομο.

Αναφορικά με τις Η/Μ εγκαταστάσεις, προβλέπονται για κάθε δομή τα εξής:

Κλιματισμός κτιρίων, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, όμβρια, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, φωτισμός, ρευματοδότες – υποσταθμοί – διανομή ισχύος, ηλεκτρικά ασθενή – voice / data / Wi-Fi / TV–SAT / Public Address / CCTV, BMS, συστήματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας.

Κριτήριο της ανάθεσης είναι η τιμή, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι 19 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Στους όρους του διαγωνισμού αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία είναι 5.