Αναρτήθηκαν την Παρασκευή στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου και στην ιστοσελίδα του δήμου, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων μερικής απασχόλησης και 7 ατόμων πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Δυτικής Σάμου.

Δείτε σε πλήρη οθόνη ή κατεβάστε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων:

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι Δευτέρα 7/9/2020 και Τρίτη 8/9/2020.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο b.bathmiaepitropi@gmail.com, με αναφορά στο θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.

Όσοι υποψήφιοι δεν αναγράφονται στους πίνακες κατάταξης έχουν απορριφθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης και μη συμπλήρωσης του σωστού εντύπου σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ειδικά για την απόδειξη και μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά αίθουσα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα, δεδομένου ότι με τη νέα ΚΥΑ αρ. 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) ορίσθηκε πως: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων».

Όσοι υποψήφιοι δήλωσαν εμπειρία που αφορά και το χρονικό διάστημα πριν το διδακτικό έτος 2010-2011 παρακαλούνται να προσκομίσουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Βεβαίωση του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία εργάσθηκαν καθώς και τις συμβάσεις τους πριν το 2011 (εφόσον δεν την προσκόμισαν) , ώστε να πάρουν από τις Σχολικές Επιτροπές Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, που θα αποδεικνύει την συνολική ακριβή απασχόλησή τους και τις αντίστοιχες αίθουσες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!