Παρατείνονται, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού για τους διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τις κάθε είδους δομές φιλοξενίας της χώρας, ανάμεσα τους και το ΚΥΤ Σάμου.

Τα περιοριστικά μέτρα ορίστηκαν με νέες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.