Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Aνατολικής Σάμου, δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 19:00 στο νέο δημοτικό μέγαρο Πυθαγορείου.

Θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω 14 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εκπροσώπων στη Κοινή Συντονιστική Επιτροπή του Μνημονίου συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

2. Σύσταση Δημοτικής επιτροπής Ισότητας.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

3. Συζήτηση ενημέρωση επί του σχεδίου Διακήρυξης της πράξης Αποχετευτικό δίκτυο και ΜΕΛ πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Διεύθυνση προγραμματισμού – Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών

4. Παραχώρηση του κοινοτικού κτιρίου πλατείας Ειρήνης Κοινότητας Πυθαγορείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Λυκούργος”.

Εισηγητής: Νικολαΐδης Αναστάσιος, πρόεδρος συμβουλίου Κοινότητας Πυθαγορείου.

5. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Κάιλα Δέσποινα αντιδήμαρχος- Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

6. Έγκριση εκτάκτων χρηματικών βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες.

Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.

7. Επικαιροποίηση η μη της 238/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σάμου. (Δημιουργία Λαϊκής Αγοράς – Καθορισμός χώρων άσκησης στάσιμου Εμπορίου).

Εισηγητής: Διεύθυνση Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

8. Αντικατάσταση μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ανατολικής Σάμου με το Γ.Ν Σάμου για την υλοποίηση της πράξης  “Πλήρης Ανακαίνιση κοιτώνων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Γενικού Νοσοκομείου
Σάμου”.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

9. Εισήγηση για καθιέρωση ημερών και ωραρίου του κοινού του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020
Δήμου Αν. Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

11. Εισήγηση – πρόταση ίδρυσης Γενικού Λυκείου στη Δημοτική ενότητα Πυθαγορείου.

Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.

12. Τροποποίηση όδευσης αγωγού ύδρευσης – Μετατόπιση αγωγού στη θέση Αγ. Αθανάσιος – Δήμα, Σάμου.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών

13. Αποδοχή όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου της πράξης “Ασφαλτοστρώσεις Δ/Κ Χώρας προϋπολογισμού 819.000,00 € ενταγμένου στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης””.

Εισηγητής: Διεύθυνση προγραμματισμού.

14. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΕΠ Βόρειο Αιγαίο στη πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ 4087 με τίτλο “Συμπληρωματικό έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας  λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές”.

Εισηγητής: Διεύθυνση προγραμματισμού.