“Είναι θετικό ότι αντικαθιστώνται κάποιοι εργαζόμενοι που αποχωρούν από το νοσοκομείο, είτε γιατί συνταξιοδοτούνται, είτε γιατί απολύονται λόγω λήξης της σύμβασής τους” σχολιάζει ο σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου, με αφορμή τις επτά νέες προσλήψεις προσωπικού.

Όπως σημειώνει, “στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η επικουρική γιατρός που προσλήφθηκε αντικατέστησε τη μόνιμη γιατρό αναισθησιολόγο, που συνταξιοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και το προσωπικό της υπηρεσίας φύλαξης, που ολοκληρώθηκε η πρόσληψή του, αντικατέστησε τους απολυμένους εργαζόμενους της ίδιας υπηρεσίας , που απολύθηκαν στις 22-7-2020, καθώς έληξε η σύμβασή τους.

Οι ανάγκες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου είναι πολύ μεγάλες. Καλούμε τη διοίκηση του Νοσοκομείου και το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συνοπτικές διαδικασίες, όπως παιδιάτρους, πνευμονολόγους, γιατρούς του ΤΕΠ, παθολόγους και άλλα. Καθώς και προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σχεδόν όλα τα τμήματα της λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας. Επίσης και προσωπικό σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπως στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, στη διοικητική και τεχνική υπηρεσία και σε άλλες υποστηρικτικές.

Υπενθυμίζουμε ότι καμία προκήρυξη μόνιμου προσωπικού από το 2018 δεν έχει ολοκληρωθεί” αναφέρουν οι εργαζόμενοι του τοπικού νοσοκομείου.