Την προκήρυξη τριών μόνιμων θέσεων ιατρών ανακοίνωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων” .

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11357/17-07-2020 απόφαση του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΩΑΔΚ46907Ξ-ΝΟΗ), προκηρύσσονται για πλήρωση οι παρακάτω μόνιμες θέσεις, επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ,  προς κάλυψη των αναγκών του:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

 

Στους ιατρούς που θα προσληφθούν, θα διατεθεί διαμέρισμα στους κοιτώνες του νοσοκομείου, επί της παραλιακής οδού της πόλεως της Σάμου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των  υποψηφίων ιατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 12.00 και λήγει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και ώρα 12.00. Λεπτομέρειες για την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ.