Φωτογραφία αρχείου

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για φοίτηση σε νέες ειδικότητες για το εξάμηνο 2020Β, το οποίο ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020, καλεί το Δημόσιο ΙΕΚ Σάμου κάθε ενδιαφερόμενο, απόφοιτο δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης, ενόψει του νέου διδακτικού έτους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη στη δημιουργία της πρότασής του για την έναρξη νέων ειδικοτήτων.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, κάντε κλικ στον σχετικό σύνδεσμο, προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα.

Η συμμετοχή στην έρευνα δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής, ούτε δεσμεύει σε εγγραφή σε περίπτωση λειτουργίας κάποιου τμήματος.

Η δημιουργία τμήματος δεν είναι δεδομένη, καθώς η τελική απόφαση εναπόκειται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εξαρτάται από τον αριθμό των αιτούντων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά κατά τα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου μετά από ανακοίνωση του υπουργείου στη σελίδα http://www.gsae.edu.gr

Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι συνολικά πέντε εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής κι εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις ειδικότητες των Δημόσιων ΙΕΚ στον ιστότοπο http://ieksamou.blogspot.gr/