Επαναλειτουργεί για το κοινό από την Πέμπτη 4 Ιουνίου το Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου, για τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 09:00 – 11:00 και 17:00 – 20:30.

Η τοπική δημοτική Αρχή υπενθυμίζει ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως με σταγονίδια, διά της αναπνευστικής οδού. Κατά την άθληση και λόγω της ταχύπνοιας υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά σταγονιδίων, καθώς και μεγαλύτερη εισπνοή σωματιδίων ιού και μάλιστα βαθύτερα στους πνεύμονες. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχουν σε ισχύ είναι ακόμη τα μέτρα και θα πρέπει να τηρούνται μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αθλούμενων σε σχέση με τις αποστάσεις που τηρούνται σε χώρους κοινωνικής συναναστροφής.

Ήδη το υφυπουργείο Αθλητισμού και η υγειονομική επιστημονική επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχουν κάνει γνωστές τις ακόλουθες αναλυτικές οδηγίες:

 • Η αθλητική δραστηριότητα θα διεξάγεται χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό.
 • Διεξάγονται ατομικές ή ομαδικές (μικρών ομάδων) προπονήσεις για αθλητές/τριες και για αθλούμενους/ες.
 • Υφίστανται όροι και περιορισμοί για τη χωρητικότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πιστοποιητικού από γιατρό, δηλαδή ο προαγωνιστικός ιατρικός έλεγχος.
 • Υπάρχει μία είσοδος και έξοδος, όπου καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος Covid-19 από τον ΕΟΔΥ.
 • Για τα παιδιά κάτω των 13 ετών, που ξεκινούν άθληση στη γ΄ φάση, συστήνεται να ξεκινήσουν με ατομικές προπονήσεις για την πρώτη εβδομάδα, χωρίς επαφές και ομαδικό παιχνίδι.
 • Το πρώτο διάστημα συνιστάται οι προπονήσεις να διαρκούν περίπου μία ώρα. Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αθλητών στην αθλητική εγκατάσταση, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα κενό περίπου 20΄ μεταξύ των προπονήσεων κάθε γκρουπ. Προτείνεται ο προγραμματισμός των προπονήσεων να γίνεται έτσι ώστε σε κάθε μία ώρα προπόνησης να αναλογούν 75΄-90΄ λεπτά χρήσης της εγκατάστασης.
 • Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων υπό περιορισμούς.
 • Η χρήση μπάλας και οργάνων επιτρέπεται με βάση τις ειδικότερες οδηγίες απολύμανσης και προστασίας.

Προαγωνιστικός ιατρικός έλεγχος

 • Αθλητές/τριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.
 • Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση με την εγγραφή από τον συνοδό των στοιχείων του αθλούμενου στον κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων που διατηρεί η εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.
 • Σε περίπτωση που αθλούμενος/η έχει νοσήσει από Covid-19 και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά, θα πρέπει να εξετάζεται από καρδιολόγο, καθώς ο ιός δύναται να προκαλέσει καρδιακές βλάβες.
 • Για τους αθλητές/τριες και αθλούμενους/ες άνω των 13 ετών ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στις οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς

Παρακαλούνται τόσο οι προπονητές, όσο και οι αθλητές να μεριμνήσουν ώστε να έχουν συμπληρώσει το φύλλο ιατρικού ιστορικού. Το έντυπο θα μπορούν να το προμηθευτούν από τον αρμόδιο υπάλληλο στο γραφείο υποδοχής του δήμου Δυτικής Σάμου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22733 50871 και στο email dimosdytikissamou@gmail.com

Όλες οι σχετικές οδηγίες ασφαλούς άσκησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες, υπάρχει ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται covid19@gga.gov.gr

Φωτογραφία: Δήμος Δυτικής Σάμου