Φωτογραφία αρχείου

Την εκτέλεση και επέκταση έργων, την εκπόνηση μελετών, την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των δημοτών του, καθώς και τη διερεύνηση και αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου σε εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο επίπεδο, δηλώνει ότι συνεχίζει ο δήμος Ανατολικής Σάμου.

Πρόκειται, όπως αναφέρει, για “έργα και πράξεις που ο δήμος Ανατολικής Σάμου υλοποιεί σε συνέχεια του δήμου Σάμου και νέα έργα και πράξεις που η δημοτική Αρχή, τα συλλογικά όργανα και οι Υπηρεσίες προέταξαν με γνώμονα τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη, τη χωροταξία, την αισθητική αναβάθμιση, την προστασία του περιβάλλοντος, την τουριστική προβολή, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια”.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης των δημοτών, η τοπική δημοτική Αρχή παραθέτει-δημοσιεύει τους πίνακες έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που εκτελούνται, βρίσκονται σε διαδικασία ανοιχτών ηλεκτρονικών δημοπρασιών και συμβασιοποίησης, πράξεων οι οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν σε προγράμματα, καθώς και πράξεων που βρίσκονται σε στάδιο άμεσης ωρίμανσης προς υποβολή.

Πιο αναλυτικά:

Έργα-μελέτες για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήματα και βρίσκονται σε αξιολόγηση:

1. Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Χωροταξικό) 300.000 ευρώ.

2. Αναβάθμιση-κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Ανατολικής Σάμου 600.000 ευρώ.

3. Κατασκευή – εγκατάσταση και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς δήμου Ανατολικής Σάμου 304.040 ευρώ.

4. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του δήμου Ανατολικής Σάμου 110.565 ευρώ.

5. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του δήμου Ανατολικής Σάμου 54.775 ευρώ.

Ενταγμένα έργα – προμήθειες – υπηρεσίες σε φάση δημοπράτησης ή συμβασιοποίησης:

1. Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων 69.919,20 ευρώ.

2. Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12μ3 150.000 ευρώ.

3. Προμήθεια αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος 40.000 ευρώ.

4. Προμήθεια φορτηγού με γερανό και αρπάγη 100.000 ευρώ.

5. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων (αφορά την προμήθεια 4 απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (presscontainers και ενός οχήματος αποκομιδής skiplift ) 264.000 ευρώ).

6. Μελετητική ωρίμανση μονάδας κομποστοποίησης δήμου Σάμου 74.360,32 ευρώ.

7. Κατασκευή δρόμου Β2-Ζ2 του σχεδίου πόλεως “Καρμπόβολου” Πυθαγόρειου 22.853,21 ευρώ.

8. Εργασίες χλωριώσεων 152.614,80 ευρώ.

9. Αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης οδικού δικτύου οικισμού Βλαμαρής 200.000 ευρώ.

10. Κατασκευή δρόμου περιοχής Γάγκου 34.999,57 ευρώ.

11. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Καλάμι 23.500 ευρώ.

12. Ενίσχυση υποδομών Κοινωνικής μέριμνας Σάμου (Seatrack) 329.648 ευρώ.

13. Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση ανωδομής λιμένος Μαλαγαρίου (Προγραμματική σύμβαση με Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο) 950.566,67 ευρώ.

14. Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Σάμου 210.000 ευρώ.

15. Ανάπλαση στα πλακόστρωτα δρόμων Πυθαγορείου 254.700,86 ευρώ.

16. Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός κόμβος Σάμου (Προγραμματική σύμβαση με Κρατική βιβλιοθήκη Σάμου) 195.300 ευρώ.

17. Διαχείριση και προβολή των λαογραφικών Μουσείων της Σάμου με χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 333.560 ευρώ.

18. Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του Πολιτιστικού πλούτου της Σάμου – Ανακαλύπτοντας εικόνες και γεύσεις 330.000 ευρώ.

19. Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 1.358.253 ευρώ.

20. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του δήμου και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό 182.596,20 ευρώ.

21. Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 89.493,30 ευρώ.

22. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 250.328,78 ευρώ.

23. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης 84.303,81 ευρώ.

24. Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 20.000 ευρώ.

25. Επισκευή προωθητή γαιών Caterpillar 48.719,89 ευρώ.

Έργα – προμήθειες – υπηρεσίες που εντάχθηκαν σε προγράμματα:

1. Συντήρηση βιολογικού πόλεως Σάμου – σύνδεση τμημάτων αποχέτευσης 240.000 ευρώ.

2. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας – τεχνικά έργα 160.000 ευρώ.

3. Τουριστική προβολή δήμου Ανατολικής Σάμου 150.000 ευρώ.

4. Προμήθεια τζιπ για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 30.000 ευρώ.

5. Χαρτογράφηση αγροτικής οδοποιίας 15.000 ευρώ.

6. Αποκατάσταση – συντήρηση καταφυγίων 40.000 ευρώ.

7. Συντήρηση κτηρίου “Σαμιακή αγορά” 30.000 ευρώ.

8. Μέτρα φύλαξης και εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου και Δημοτικού Κήπου 10.000 ευρώ.

9. Διαμόρφωση παιδικών χαρών 30.000 ευρώ.

10. Βελτίωση – συντήρηση αύλειου χώρου 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου πόλεως Σάμου 10.000 ευρώ.

11. Διάνοιξη εφεδρικών γεωτρήσεων 80.000 ευρώ.

12. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου επιβατικού σταθμού λιμένα Πυθαγορείου 60.000 ευρώ.

13. Προμήθεια φορτηγού με ανατροπή 50.000 ευρώ.

14. Μηχανολογικός εξοπλισμός 10.000 ευρώ.

15. Αποκατάσταση αποθηκών και αμαξοστασίου περιοχή Βλαμαρής 90.000 ευρώ.

16. Ενίσχυση ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ.Ε.Βαθέος 3.506.139 ευρώ.

17. Ασφαλτοστρώσεις ΔΚ Χώρας 819.000 ευρώ.

18. Συντηρήσεις σχολικών μονάδων δήμου Ανατολικής Σάμου 250.000 ευρώ.

19. Βελτίωση και ανάπλαση εσωτερικής οδοποιίας Κοινοτήτων 350.000 ευρώ.

20. Προμήθεια παραδοσιακών στολών και μουσικών οργάνων 15.000 ευρώ.

21. Εκθεσιακός χώρος Νίκος Σταυρίδης 30.000 ευρώ.

22. Προμήθεια ιστορικού έργου με τίτλο “Σάμος η αγροτική Παραγωγικότητα δια μέσου των αιώνων – Ιστορική αναδρομή” 31.800 ευρώ.

23. Βελτίωση και ανάπλαση δημοτικών και τουριστικών υποδομών της Κοινότητας Βουρλιωτών 140.000 ευρώ.

Έργα – προμήθειες – υπηρεσίες που υλοποιούνται:

1. Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου 40.000 ευρώ.

2. Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων οδοστρωμάτων των κοινοτήτων 15.000 ευρώ.

3. Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων ΔΕ Βαθέος (Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου) 3.918.204,12 ευρώ.

4. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης – Αποκατάσταση ζημιών Μανωλατών, Βουρλιωτών, Αμπέλου, Αγ. Κωνσταντίνου, Σταυρινήδων 15.000 ευρώ.

5. Εργασίες ολοκλήρωσης στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου 15.000 ευρώ.

6. Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων όπισθεν “Ξενία” 10.000 ευρώ.

7. Περίφραξη δημοτικού κήπου 20.000 ευρώ.

8. Συμπληρωματική Σύμβαση “Ξενία” για την πλήρη στατική ενίσχυση του κτηρίου 383.806,94 ευρώ.

9. Επισκευή μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου 19.964 ευρώ.

10. Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς βιοαερίου και κάθετων φρεατίων ΟΕΔΑ 19.988,79 ευρώ.

11. Αναλύσεις ποιότητας νερού δήμου Ανατολικής Σάμου 22.468,80 ευρώ.

12. Προμήθεια υλικού εναλλακτικής επικάλυψης ΟΕΔΑ 19.894,05 ευρώ.

13. Αναλύσεις Υδάτων ΟΕΔΑ 6.944 ευρώ.

14. Συντήρηση βιολογικού ΧΥΤΑ – ΟΕΔΑ Σάμου 7.500 ευρώ.

15. Επισκευή δικτύου Πυρόσβεσης ΟΕΔΑ 2.100 ευρώ.

16. Δράσεις Πυροπροστασίας ΟΕΔΑ 2.900 ευρώ.

17. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων ενότητας Πυθαγορείου 363.600 ευρώ.

18. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων ενότητας Βαθέος 1.380.343,97 ευρώ.

19. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού Μεγάρου 255.000 ευρώ.

20. Επέκταση σχεδίου ασφάλειας νερού στη Νήσο Σάμου 226.468,76 ευρώ.

21. Κέντρο Κοινότητα Σάμου (επέκταση δομής με προσθήκη κέντρου στήριξης οικογένειας και κέντρου παρακολούθησης του ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράταση χρόνου λειτουργίας έως 30-09-2023) 583.200 ευρώ.

22. Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου (επέκταση λειτουργίας έως 30-03-2023) 234.000 ευρώ.

23. Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 155.600 ευρώ.

Έργα σε διαδικασία ωρίμανσης για να υποβληθούν σε προσκλήσεις προγραμμάτων:

1. Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων δήμου Ανατολικής Σάμου.

2. Δημιουργία και διαχείριση πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης δήμου Ανατολικής Σάμου.

3. Δημιουργία και λειτουργία υποδομής ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης στον τομέα των απορριμμάτων και των υδατικών πόρων.

4. Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης Γλύφας Μεσοκάμπου.

5. Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μυτιληνιών με Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Χώρας.

6. Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Χώρας Σάμου.

7. Κατασκευή δευτερευόντων αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Κοινότητας Βαθέος.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!